Uro-genitalt - översikt

Svullen pung

Orsaker till svullen pung, akuta tillstånd, undersökningsteknik, åtgärder och när barnet ska till läkare.

Orsaker

Hydrocele (vattenbråck)

Medfödda hydrocelen beror oftast på en kvarstående, öppetstående kanal mellan bukhålan och pungen. De behöver sällan åtgärdas före 3 till 4 års ålder, då de flesta försvinner spontant. Hydrocelen ger en genomlysbar svullnad.

Ljumskbråck

Palpabel resistens, oftast i ljumsken, kan ibland gå ned i pungen. Prevalens 3-5 procent. 15 procent är bilaterala. Majoriteten av bråckpatienter är pojkar 5:1.

Ljumskbråck har samma ursprung, det vill säga en öppetstående kanal, som hydrocele men kanalen är ofta vidare än vid hydrocele och sträcker sig inte alltid ned i pungen. Till skillnad från hydrocele kan en del av tarmen ibland leta sig ned i ett ljumskbråck. Observera att ljumskbråck också kan vara genomlysbara då tarmarna hos spädbarn är mycket tunnväggiga.

Stassvullnad

Stassvullnad kan uppstå efter sätesförlossning. Går successivt tillbaka under första levnadsveckorna.

Tumörer

Tumörer i testiklar eller paratestikulärt förekommer i barnaåren.

Akuta tillstånd

Inklämt ljumskbråck

Inklämt ljumskbråck yttrar sig som en hård svullen, ömmande kula i ljumsken, ibland ned i pungen. Bråcket kan inte tryckas tillbaka (reponeras) vid palpation som dessutom är smärtsam. Cirka 70 procent av de barn som får inklämda ljumskbråck är under ett år.

Bitestikelinflammation

Bitestikelinflammation yttrar sig som smärta och/eller svullnad i ena skrotalhalvan. Kan vara svårt att skilja från testistorsion. Förekomsten av bitestikelinflammation har två ålderspucklar, yngre barn och hos tonåringar.

Testistorsion

Vid testistorsion har testikeln snurrat sig och strypt sin egen blodtillförsel. Ett mycket smärtsamt tillstånd. Ovanligt hos barn mellan 0 och 10 år. Helt nyfödda kan ha medfödd torsion som då inte är smärtsam.

Torsion av Morgagnis hydatid

På bitestikeln finns hos många pojkar och män små utväxter som kallas Morgagnis Hydatid. Dessa kan snurra runt sin egen axel, svullna och bli mycket ömma. Kan vara svårt att skilja från en testistorsion.

Idiopatiskt skrotalödem

Idiopatiskt skrotalödem är ett inflammatoriskt tillstånd i skrotalhuden av oklar orsak. Självläker och påverkar inte strukturerna i pungen.

Undersökningsteknik

Anamnesen är viktig. Ofta kan en tydlig diagnos misstänkas redan utifrån anamnes.

Vid anamnestagande är det viktigt att ta reda på om tillståndet är medfött eller akut påkommet. Vidare om pojken är påverkad och om status ändrar sig beroende på kroppsläge.

Undersök pojken först i stående om möjligt, därefter på britsen. Undersök ljumskar och palpera skrotum.

Vid misstanke om ljumskbråck, be pojken hosta eller låtsas blåsa i en ballong. Man kan fråga om föräldrarna har en film på bråcket.

Läs mer Testiklar - undersökning

Åtgärder

Kvarstående hydrocele av en storlek som är störande mekaniskt eller kosmetiskt, remitteras till barninriktad kirurg efter 3-års teambesöket på BVC.

Ljumskbråck ska remitteras till kirurg.

Resistenser i skrotum av oklar natur ska remitteras till kirurg.

Akut påkommen svullnad, ömhet eller missfärgning av och i pungen eller ljumsken, ska alltid remitteras akut till kirurg.

Till toppen av sidan