Uro-genitalt

Icke-medicinsk omskärelse av pojkar

Vilken information man ska ge till föräldrar som frågar om icke-medicinsk omskärelse. Vad lagen säger, hur ingreppet går till, förhudens funktion, vem som får utföra ingreppet, komplikationsrisker och alternativ till omskärelse.

FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 24, slår fast barnets rätt till bästa möjliga hälsa och skydd mot hälsoskadliga traditionella sedvänjor, vilket inkluderar information och stöd till barnets föräldrar (1).

Till toppen av sidan