Om Rikshandboken i barnhälsovård

Regionala tillägg

Ibland finns de regionala riktlinjer som skiljer sig från de nationella. Om det finns regionala riktlinjer hittar du dem längst ner på sidan under rubriken "Regionala tillägg".

Nationell och regional information

Barnhälsovårdens nationella program syftar till att alla barn i Sverige, i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen, ska erbjudas en jämlik och rättvis barnhälsovård, oavsett vilken region de tillhör. För att bidra till en likvärdig och säker barnhälsovård med hög kvalitet, strävar barnhälsovården och Rikshandboken efter att tillgängliggöra nationella riktlinjer och minimera antalet regionala riktlinjer.

Vissa regionala skillnader finns fortfarande och Rikshandbokens mål och syfte är att professionen ska hitta både nationella och regionala riktlinjer på Rikshandboken.

Rikshandboken innehåller omkring 480 artiklar och på cirka 80 artiklar finns regionala tillägg. I nuläget har 14 av Sveriges 21 regioner regionala tillägg på Rikshandboken.

Dessa regioner har för närvarande regionala tillägg på Rikshandboken:

 • Blekinge
 • Gotland
 • Gävleborg
 • Kronoberg
 • Jönköping
 • Norrbotten
 • Skåne
 • Stockholms län
 • Sörmland
 • Uppsala län
 • Värmland
 • Västerbotten
 • Västra Götaland
 • Örebro län

 

Välj region

Du väljer region genom att klicka på kartnålen längst upp på sidan.

Skärmdump av startsidan med symbolen för regionväljaren

Var hittar man de regionala tilläggen?

Om en nationell artikel har regionala tillägg hittar du dem längst ner på sidan med rubriken "Regionala tillägg". Du kan snabbt se om en artikel har regionala tillägg i hitta-i-artikeln-navigeringen, enligt bilden nedan.

Om artikeln har regionala tillägg ser du det längst ner i hitta-i artikeln-navigeringen.

Klicka på pilen

I rutan med symbolen för regionväljare klickar man på pilen för att öppna rutan och se vilka regioner som har tillägg. Du kan också välja att se information från en annan region än den du valt i sidhuvudet.

Här finns regionala tillägg

Riktlinjer för regionala tillägg

Ett regionalt tillägg är kompletterande information till en befintlig artikel på Rikshandboken som beskriver en regional skillnad i förhållande till den nationella.

Följande är exempel på regionala tillägg:

 • regionala rutiner och riktlinjer 
 • remissförfaranden
 • kallelser och inbjudningar till föräldrar
 • formulär som ska fyllas i av föräldrar och/eller personal
 • regionala samverkansrutiner.

Meddela redaktionen om du saknar något

Ibland vill man lägga in ett regionalt tillägg för att man saknar informationen på Rikshandboken. Det är viktig information för oss. Meddela oss gärna så att vi har möjlighet ta med det i vår produktionsplanering. Du når oss på Kontakt

Regionens centrala barnhälsovårdsenhet ansvarar för innehållet

Den centrala barnhälsovårdsenheten i regionen ansvarar för innehållet på webbsidorna och i dokumenten som Rikshandboken länkar till. 

Överenskommelse för länkning från Rikshandboken i barnhälsovård till regional information:

 • Det framgår tydligt vem som är avsändare i det regionala dokumentet eller webbsidan.
 • Det framgår tydligt datum då webbsidan eller dokumentet tagits fram.
 • Regional information ses över minst vartannat år eller oftare vid behov för att säkerställa dess aktualitet.
 • Meddelande skickas till Kontakt om dokument tas bort eller flyttas till annan plats så att länkarna bryts och behöver bytas ut.
 • Regionerna ansvarar för att se till att den information som finns i egna dokument inte kränker annans upphovsrätt, patent- eller annan immaterialrätt. Inera ska hållas skadeslös för intrång i tredje mans rättigheter rörande material som regionerna ansvarar för.

Kontakta redaktionen

Om den centrala barnhälsovårdsenheten vill publicera regionala riktlinjer som tillägg till Rikshandbokens nationella riktlinjer använd formuläret: Kontakt

 

Till toppen av sidan