Referenser - Därför mäter och väger BVC barn

  1. WHO Child Growth Standards.
  2. Holmgren A. Human growth patterns -with focus on pubertal growth and secular changes. Avhandling Göteborg Universitet, 2018 https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/58087
  3. Gelander, L. och Albertsson-Wikland, K.: Tillväxtrubbningar, pubertet och dess avvikelser. Red. Hanséus K, Lagercrantz, H. och Lindberg, T. Barnmedicin. Studentlitteratur 2012.
  4. Moell, C. Hagenäs, L. Barnets normala utveckling. Red. Moell C, Gustavsson J. Pediatrik, Liber AB 2011.
Till toppen av sidan