Tillväxt & utveckling

Utvecklingsuppföljning

Metodik och material för uppföljning av barnets psykomotoriska utveckling i olika åldrar och bedömning av vidare insatser.

För alla

För alla vid behov

För alla

Som en del av hälsoövervakningen ingår att följa barnets utveckling vid vissa nyckelåldrar och över tid under kontakten med barnhälsovården.


Utvecklingsuppföljning

 • Uppmärksamma föräldrars frågor.
 • Anamnes, barnets utveckling och sätt att fungera.

 • Psykomotorisk utveckling (nyckelåldrar):

4 veckor

6-8 veckor

6 månader

10 månader

18 månader

2,5-3 år

4 år

5 år (6 år)


För alla vid behov

Utifrån kunskap som tidigare finns eller framkommer vid besöket och utvecklingsuppföljningen, tas beslut om behov av en kompletterande uppföljning av barnets utveckling.

Ställning tas i BHV-teamet till vidare insatser exempelvis:

 • Konsultation med barnläkare/psykolog MBHV.
 • Kontakt barnläkare enligt lokala rutiner.
 • Utvecklingsbedömning psykolog MBHV.
 • Konsultation fysioterapeut.
 • Kontakt med logoped för ytterligare språkbedömning.
 • Kontakt med förskolan för att dela information och medverka till stödinsatser.
 • Utökat individuellt föräldrastöd.
 • Uppföljande besök.
 • Remiss annan vårdgivare.

För alla vid behov

 • Remiss barn- och ungdomsmedicin.
 • Remiss barn- och ungdomshabilitering.
 • Remiss barn- och ungdomspsykiatri.
 • Kontakt med spädbarnsverksamhet vid behov.
 • Kontakt med Socialtjänst vid behov.

Till toppen av sidan