• Du har valt: Sörmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Föräldraskapsstöd i grupp - översikt

Föräldragrupp: vardagsliv - alkohol och tobak

Det är bra att tidigt prata om vad man som föräldrar har för inställning till att dricka alkohol och använda tobak i närheten av barn.

Syfte med temat

Introduktion till tema: Vardagsliv – alkohol och tobak

Det är bra att tidigt prata om vad man som föräldrar har för inställning till att dricka alkohol. Även som måttligt alkoholpåverkad beter man sig lite annorlunda än när man är nykter. Ens tempo, tålamod och hur man uttrycker sig förändras. Barn trivs bäst med det förutsägbara eftersom det skapar trygghet. Om föräldrarnas beteende blir annorlunda kan det skapa stress hos barn. Barn känner av små beteendeförändringar hos sina föräldrar, och märker skillnaden mellan en nykter förälder och en berusad förälder, mer än vad man kanske tror. Späda och små barn kan reagera negativt av att vara i en miljö med berusade människor. I en sådan miljö förekommer ofta plötsliga ljud, obekanta lukter, och att föräldrarna eller andra vuxna, tar i barnet på ett annorlunda sätt (1).

Alkohol och andra droger minskar förälderns uppmärksamhet för barnets behov. Risken för att ett barn ska råka ut för ett olycksfall ökar när den vuxna som har ansvar för barnet är påverkad av alkohol. Spädbarn ska inte sova i samma säng som en förälder som är påverkad av alkohol eller andra droger. 

Skadligt bruk av alkohol

Vart femte barn i Sverige har någon gång under uppväxten haft minst en förälder med skadligt bruk av alkohol. Vart tionde barn i Sverige uppger att de påverkats mycket negativt, av att växa upp i en familj där en förälder har ett skadligt bruk av alkohol (2).

Många tycker att det är svårt att ta upp med sin medförälder att man är orolig för dennes alkoholkonsumtion. Konkreta tips inför ett sådant samtal finns i fördjupningsmaterial från IQ.

Passiv rökning

Passiv rökning är farligt för alla, men särskilt för barn som inte har färdigutvecklade lungor och immunsystem. Barn till rökande föräldrar får oftare luftvägsinfektion och öroninflammation. Passiv rökning ökar också risken för allergier och förvärrar symtomen hos barn med astma. Det kan vara svårt att sluta med tobak men viktigt att fundera över hur barnen kan skyddas (3).

Diskussionsfrågor

Material och hjälpmedel

Filmer

Barns röster om alkohol och vuxnas drickande är ett material framtaget av Folkhälsomyndigheten. Det består av en film och en handledning med diskussionsfrågor.

Film om tobak

Poddavsnitt som introduktion eller förberedelse

”Föräldragruppspodden" är framtagen för att vara ett hjälpsamt inslag till föräldragrupper, både för att få en kort introduktion till ämnet och för att starta reflektion hos föräldrar. Man kan lyssna på aktuellt avsnitt tillsammans i gruppen eller låta föräldrar lyssna på aktuellt avsnitt inför den träff som kommer.

Broschyr

Fördjupning för BHV-sjuksköterskor och föräldrar

Till toppen av sidan