• Du har valt: Sörmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Föräldraskapsstöd i grupp - översikt

Föräldragrupp: vardagsliv - skärmvanor

Syftet med temat är att erbjuda föräldrar tid för att reflektera över familjens skärmanvändning. Förslag på diskussionsfrågor, länkar till lämpligt material och tips på fördjupning.

Syfte med temat

Introduktion till temat

Skärmar är en del av dagens barndom vilket både är en tillgång och en utmaning för dagens föräldrar. Det kan bli en källa till såväl glädje som konflikter och föräldrar har ofta många frågor kring temat. Det är viktigt att varken fördöma eller oroa i dessa samtal, utan att istället hjälpa föräldern till reflektion. Spädbarnsföräldrar kan uppmuntras att tänka på sin egen skärmanvändning innan de blickar framåt mot barnets. Då kan det även vara positivt att skicka med budskapet om att vilken stimulans barnen får för övrigt, vad de gör på skärmen och vem de interagerar med, verkar mer betydelsefullt för deras välbefinnande och hälsa, än omfattningen av deras skärmtid. Ledord för skärmanvändning för småbarnsfamiljen är "dela", "vägleda" och "begränsa" (1).

Barn utvecklas i samspel med andra. Det är extra viktigt med mångsidig stimulans för barn under två år, till exempel att interagera med lyhörda vuxna som stimulerar deras språk. Barn i den här åldern behöver röra på sig för att utveckla sin grovmotorik och pyssla med leksaker av olika slag för att utveckla sin finmotorik, koordination och få ökad förståelse för världen.

Barn under två år

Skärmtiden för både barn och vuxna behöver begränsas för att inte stjäla tid från annan samvaro. Barn under två år har svårt att förstå och översätta kunskaper som inhämtas framför skärmen till livet utanför. Barn behöver stöd av vuxna med detta (2, 3).

Skärmar kan vara ett hjälpmedel för att hålla barn lugna vid till exempel bilåkning eller för att avleda ett utbrott. Men föräldrar behöver också ha andra strategier att ta till för att lugna sitt barn. Barn lär sig att lugna sig, eller att tråkiga eller hemska saker går att klara av, med föräldrars hjälp (1).

Diskussionsfrågor

Material och hjälpmedel

Bilder som samtalsstöd

Familjeliv, små barn och medier” är ett material framtaget av Statens medieråd.
Det består av bildkort och tillhörande manual för samtal om små barn och medieanvändning. Manualen innehåller diskussionsfrågor att använda tillsammans med korten.

Film

Teknologi förändrar oss - film om mammor, barn och mobiltelefoner - tv.nrk.no

Poddavsnitt som introduktion eller förberedelse

”Föräldragruppspodden" är framtagen för att vara ett hjälpsamt inslag till föräldragrupper, både för att få en kort introduktion till ämnet och för att starta reflektion hos föräldrar. Man kan lyssna på aktuellt avsnitt tillsammans i gruppen eller låta föräldrar lyssna på aktuellt avsnitt inför den träff som kommer.

Föräldragruppspodden avsnitt Vardagsliv-skärmvanor ”Dela, vägleda och begränsa

Fördjupning för BHV-sjuksköterska och föräldrar

Köhler, M., Reuter, A. & Tell, J. Leva med barn (Kapitel: ”Barn och Media”, s.187–195) 2016; Gothia Fortbildning

Nutley, S. Distraherad: hjärnan, skärmen och krafterna bakom. 2019; Natur Kultur

BVC-podden 
Avsnitt 19, ”Vi måste engagera oss i barnens värld på nätet”
Avsnitt 22, ”Hur var det på nätet idag?”
Avsnitt 82, ”Barn och skärmar: Dra inte all skärmtid över en kam”

Till toppen av sidan