• Du har valt: Uppsala län
Hälsobesök

Hälsobesök 4 veckor

Här anges ämnen och områden att samtala om, undersöka och följa upp avseende barnets livssituation, utveckling och hälsa. Hälsosamtalet och informationen utformas utifrån behov och familjens önskemål.

Film om fyraveckorsbesöket

Filmen handlar om hälsobesöket vid fyra veckor. Fokus ligger på den somatiska undersökningen, men filmen framhåller även en hälsofrämjande hållning.

Hälsobesök av spädbarn 4 veckor - Doktorn frågar doktorn

Vaccinationer

Manual för checklista inför vaccination mot tuberkulos- och rotavirusinfektion

Barn i behov av riktade insatser

Kompletterande kartläggning och bedömning av barnets hälsa och utveckling. Syftet är att få ytterligare kunskap och förståelse för barnet för att kunna ge individuella insatser och stöd. Exempelvis fördjupad hälsovägledning, uppföljning, föräldrastöd, stödjande samtal, hembesök och/eller behov av insatser från annan vårdnivå eller verksamhet.

Ta ställning till ytterligare: teambesök, läkarundersökning, sjuksköterskebesök, hembesök eller insats från annan aktör.

Regionala tillägg

Regionala tillägg

Till toppen av sidan