• Du har valt: Värmland
Nytt i barnhälsovården

Vägledning angående levande vaccin och immunhämmande läkemedel

Vägledningen är ett stöd för läkare på BVC och gäller vaccination med levande vaccin till barn som exponerats för immunhämmande läkemedel.

Vem får ordinera vaccin till barn som exponerats för immunmodulerande läkemedel?

Vid vaccination av barn som exponerats för immunmodulerande läkemedel, sker vaccination med levande vaccin först efter en dokumenterad individuell läkarbedömning. Utöver detta dokument kan stöd även inhämtas från

Hur används vägledningen?

Varje läkemedel bedöms utifrån dos, tid för exponering, behandlingsduration och exponeringsväg. Det är också viktigt att ta hänsyn till om barnet in utero eller via amning exponerats för en kombination av olika immunmodulerande läkemedel.

För barn som exponerats för immunmodulerande läkemedel bör vaccination med levande, försvagade vaccin, i de allra flesta fall skjutas fram i tid. Rotavirusvaccination bör som regel avstås, då Sverige har en hög vaccinationstäckning som ger visst skydd via flockimmunitet.

Vägledning för vaccination med levande, försvagade vaccin, av barn som
under graviditeten eller vid amning exponerats för immunmodulerande
läkemedel (pdf)

Arbetsgruppen som tagit fram vägledningen

Vägledningen är framtagen genom systematisk insamlad evidens samt konsensusdiskussioner av en arbetsgrupp bestående av

  • Bernice Aronsson Barnläkare Barnvaccinationsmottagningen Sachsska barnsjukhuset
  • Karin Hellgren Reumatolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
  • Lisa Forsberg, Barnläkare, tidigare på Specialistmottagning Barn och unga, Liljeholmen
  • Ludvig Pettersson Specialistläkare Klinisk Farmakolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
  • Isabella Ekheden ST-läkare Klinisk Farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
  • Paulina Flis ST-läkare Klinisk Farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
  • Katarina Fink Neurolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Tack också till Aleksandra Komazek, Klinisk Farmakologi

Kontaktperson: Sahar Nejat Bitr. Barnhälsovårdsöverläkare, Region Stockholm, Sachsska
barnsjukhuset, sahar.nejat@regionstockholm.se

Till toppen av sidan