• Du har valt: Värmland

Tillväxt & utveckling

Uppföljning av barns fysiska tillväxt och övriga utveckling. Om utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser och när man ska hänvisa vidare i vården.

Aktuella artiklar

Visa innehåll som:

Tillväxt - översikt

Metoder för mätning, vägning och uppföljning av barns fysiska tillväxt samt tillväxtavvikelser.

Barnets tänder 0-5 år

Om när barnet får och tappar sina första mjölktänder.

Utvecklingsuppföljning

Metodik och material för uppföljning av barnets psykomotoriska utveckling i olika åldrar.

Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser

Ett av BHV:s mål är att upptäcka olika utvecklingsavvikelser för att kunna ge stöd till barnet med familj. Föräldrars oro ska alltid tas på allvar och ändamålsenliga insatser bör initieras så långt det är möjligt.

Kommunikativ utveckling - översikt

Innehåll om barns kommunikation, språk och tal och hur man kan arbeta preventivt för att främja den kommunikativa utvecklingen för alla barn.

Trots och självständighetsutveckling

Om barns självständighetsutveckling och stöd till föräldrar.

Barns sexualitet

Om barns sexuella utveckling och hur man kan samtala om ämnet med barn och föräldrar.

Mer på Rikshandboken

Språkundersökning och screening

Om den språkliga undersökningen vid de olika åldrarna och när man ska konsultera och remittera vidare.

Somatiska undersökningar - översikt

Somatiska undesökningar som ingår i barnhälsovårdsprogrammet.

Hälsosamtal och hälsovägledning om levnadsvanor

Innehåll i ett hälsosamtal och hur man kan samtala med familjen om levnadsvanor.

Mat och dryck - översikt

Innehåll om barnets mat och dryck efter amning eller flaskmatning.

Barn som riskerar att fara illa - översikt

Om barnhälsovårdens ansvar för barn som riskerar att fara illa.

För tidigt födda barn - översikt

Barnhälsovård för barn som har fötts för tidigt.

Adoption - översikt

Barnhälsovård för barn som har adopterats.

Till toppen av sidan