• Du har valt: Värmland

Tillväxt & utveckling

Uppföljning av barns fysiska tillväxt och övriga utveckling. Om utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser och när man ska hänvisa vidare i vården.

Aktuella artiklar

Visa innehåll som:

Mer på Rikshandboken

Språkundersökning och screening

Om den språkliga undersökningen vid de olika åldrarna och när man ska konsultera och remittera vidare.

Somatiska undersökningar - översikt

Somatiska undesökningar som ingår i barnhälsovårdsprogrammet.

Hälsosamtal och hälsovägledning om levnadsvanor

Innehåll i ett hälsosamtal och hur man kan samtala med familjen om levnadsvanor.

Mat och dryck - översikt

Innehåll om barnets mat och dryck efter amning eller flaskmatning.

Barn som riskerar att fara illa

Om barnhälsovårdens ansvar för barn som riskerar att fara illa.

För tidigt födda barn - översikt

Barnhälsovård för barn som har fötts för tidigt.

Adoption - översikt

Barnhälsovård för barn som har adopterats.

Till toppen av sidan