• Du har valt: Värmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Barnsäkerhet - översikt

Att främja cykelsäkerhet

För både miljö och hälsa finns det många fördelar med att färdas med cykel. Om att cykla med barn och när barnet börjar cykla själv.

Skjutsa barn på cykel

När barnet kan sitta stadigt utan stöd, i genomsnitt vid nio månaders ålder, går det att använda cykelsits.  Barnet ska också vara stort nog för att selen ska passa och tillräckligt starkt i nacken för att kunna bära hjälm. Cykelsitsen kan vara monterad på ramen, sadelstolpen eller pakethållaren. Sitsar som är monterade på pakethållaren ska ha säkerhetsrem eller på annat sätt kopplas till ramen. Barnet färdas säkrast bakom den vuxne i en cykelsits med hög rygg som ger nackstöd. Cykelsitsar som monteras på styret framför den vuxne medför en större olycksrisk (3).

En cykelsits ska vara märkt EN 14344. Vid köp av begagnad cykelsits är det likt bilbarnstol viktigt att ta reda på hur gammal den är. Det är bra om inköpsdatum är känt och sitsen inte mer än tio år gammal.  Inspektera en begagnad sits noga, remmar och spännen ska vara hela och plasten utan sprickor eller färgförändringar

Den vanligaste olyckshändelsen för barn i cykelsits är att cykeln välter.

Om två barn ska skjutsas är en cykelkärra ett säkrare alternativ. En kärra som är godkänd för användning till två barn med maxvikt 22 kilo vardera, ska vara märkt EN15918. Barnen ska kunna sitta stadigt själva. Tänk på hur synlig kärran är för medtrafikanter- det finns lag om reflexer eller baklykta. Använd gärna flagga. (1)

I en lådcykel kan fler än två barn transporteras och det går även att skjutsa ett barn yngre än nio månader med monterad bilbarnstol eller babyskydd. (1) Både lådcykel och cykelkärra ställer krav på cykelns däck och bromsar.

Vid skjuts på cykel eller i cykelkärra ska barnet bära småbarnshjälm.

När barnet cyklar själv

Att cykla själv är roligt men kräver övning. Den grovmotoriska utvecklingen och förmågan varierar mycket mellan olika barn. När barnet är runt två år kan många lära sig hantera en stadig trehjuling. Den ska användas när det finns en vuxen med och i miljö utan trafik.  Hjälm ska alltid användas.

Kring treårsåldern kan barnet ofta lära sig använda balanscykel, som en bra förberedelse till en tvåhjulig cykel. Tvåhjuling med stödhjul rekommenderas inte då farten riskerar att bli högre än barnet kan hantera.  Även nu behöver en vuxen vara med.

När barnet är i femårsåldern har många rent motoriskt förmåga att cykla på en tvåhjuling. När barnet kan cykla tvåhjuling på egen hand utan vuxen beror både på trafikmiljön och på barnet[6, 12].

Hjälm

Svensk lag säger att barn upp till femton år som färdas på eller själva cyklar på tvåhjulig cykel ska ha cykelhjälm [7]. Samtidigt har barn upp till treårsåldern högre risk än någon annan åldersgrupp att skada huvudet så pass att det kräver sjukhusvård [2]. Hjälm rekommenderas alltså för all typ av cykel, även trehjuling.

Säker småbarnshjälm med grönt spänne

Eftersom små barn ofta lämnar cykeln för annan lek, är rekommendationen att barn upp till sju år ska ha småbarnshjälm med spänne som löser ut om barnet fastnar. Dessa hjälmar har grönt spänne och har märkning EN 1080 [8]. Rotationsskydd i cykelhjälm minskar risk för hjärnskakning i studier av vuxna och finns nu också i många barnhjälmar[4].

Regionala tillägg

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Till toppen av sidan