• Du har valt: Värmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Barnsäkerhet - översikt

Att främja vattensäkerhet

Bristande tillsyn och avsaknaden av staket och grindar kring vatten är ofta en orsak till drunkningstillbud när det gäller små barn. Föräldrar känner inte alltid till hur tyst och snabbt ett barn kan drunkna. Därför är det viktigt att lyfta frågan med föräldrar för att öka deras kunskap och medvetenhet kring säkerhet vid vatten.

Vanligaste orsaken till dödsolyckor hos barn 1-6 år

Drunkning är en av de vanligaste orsakerna då barn mellan ett och sex år omkommer i en dödsolycka. När barn under ett år drunknar är platsen ofta en badbalja eller ett badkar. När barnet växer, och utvecklar den egna förmågan att ta sig fram på egen hand, blir den vanligaste drunkningsplatsen simbassänger, dammar och sjöar [1].

Svenska livräddningssällskapet har en nollvision kring drunkning. I en studie gjord i Sverige undersöktes drunkningstillbud under åren 2003-2017. Studien visade att det var en ökning av antalet tillbud för barn där den största ökningen sågs bland barn i åldrarna 0-4 år. Svenska Livräddningssällskapets årsrapport visar dock glädjande nog att antalet omkomna barn i drunkning har minskat jämfört med åren dessförinnan [2, 3}.

Viktigt att prata om vattensäkerhet

Att bada är oftast lustfullt för barnet och när barnet blir större så är ofta vatten spännande och stimulerar till utforskning och lek. Det är viktigt att samtala med föräldrar om att barn är luststyrda och att man som förälder behöver vara uppmärksam på om det finns vattensamlingar i inne och ute miljön, allt från badbaljor, badkar, diken, dammar eller pooler i närområdet.

Ökad kunskap om vattenvana, simkunnighet, vattensäkerhet, samt staket runt badpooler och dammar är effektiva sätt att förhindra drunkningsolyckor när det gäller barn under fyra år [4). Tidiga insatser gör skillnad på liv och död vid drunkningstillbud. Tidig grundläggande första hjälpen i kombination med avancerad första hjälpen ökar chansen till överlevnad [5].

Att bada i badhus eller på utomhusbad är ofta en uppskattad lek men det ställer höga krav på föräldern. Barn ska aldrig lämnas vid vatten utan uppsikt av simkunnig vuxen.  Den vuxna ska alltid vara på högst en armlängds avstånd från små barn när de befinner sig vid eller i vatten ([6,7].

Flytleksaker som simpuffar och luftmadrasser kan invagga både barn och vuxna i falsk säkerhet. I öppet vatten är starka undervattensströmmar vid sandstränder vanliga och många drunkningstillbud beror på att personen i vattnet dras med av strömmen ut i havet. Vid många stränder visas varningsflagg när undervattensströmmar noterats, men den funktionen finns inte vid alla stränder [3].

Viktigt att de vuxna är simkunniga

Det är av största vikt att vuxna i barns närhet kan simma, minst 200 meter, och regelbundet tränar sin förmåga [8]. Om föräldrarna är osäkra simmare finns simutbildningar i olika nivåer att hänvisa till både i kommunal regi och arrangerade av Svenska livräddningssällskapet [9].

Under båtfärd och på bryggan

Flytväst rekommenderas alltid vid vistelse i båt för både vuxna och barn. Även när barnet vistas nära vatten, på brygga vid sjö eller hav bör det alltid ha flytväst på sig.

Säkerhet på is

Om man vistas på is ska man själv kontrollera att isen är hård kärnis minst 10 centimeter tjock och även vara medveten om att isen är olika tjock på olika ställen (8).  
Barn ska aldrig vistas ensamma på isen och icke simkunniga ska ha räddningsväst på sig. Tag alltid med isdubbar och räddningslina ut på isen [7].

Hjälpmedel i samtalen

Informationsmaterial och pedagogiskt stöd finns att beställa, skriva ut, visa och diskutera vid enskilda hälsobesök och/eller i föräldrastödsgrupp.

Förslag på informationsmaterial:

Förslag på filmer:

Till toppen av sidan