• Du har valt: Värmland

Referenser - Identifiera skydds- och riskfaktorer

 1. Socialstyrelsen Vägledning för barnhälsovården Socialstyrelsen 2014
 2. Sarkadi A, Gredebäck G, Risholm Mothander P. Spädbarns utveckling och behov av en trygg bas. Forskning i korthet Nr 11; 2018. 
 3. Da lykkeliten kom till verden – om belastninger i tidlige livsfaser. Den Norske Legeforening; 2010 
 4. Bronfenbrenner U. The Ecology of Human Developement: Experiments by Design and Nature. Cambridge, M A: Harvard University Press.; 1979
 5. Andershed A-K, Andershed H. Risk and Protective Factors among Preschool Children: Integrating Research and Practice, Journal of Evidence-Informed Social Work, 12:4, 412-424, 2015
 6. Rutter M. Psychosocial resilience and protectiv mechanisms. Am J Orthopsychiatry. 1987;57(3):316-31.
 7. Rutter M. Resilience as a dynamic concept. Developement and Psychopatology, 24(2), 335-344;2012
 8. Wener E, Smith R. Att växa mot alla odds – från födelse till vuxenliv: Svenska föreningen för psykisk hälsa; 2013
 9. Ogundele, M O. Behvioural and emitional disorders in childhood: A brief overview for paediatricians. World Journal of Clinical Pediatrics, 7(1), 9; 2018
 10. Willie N, Bettge S, Ravens-Sieberer U& BELLA Study Group. Risk and protective factors for children´s and adolescente´s mental health. Results of the BELLA study.  European Child & Adolesc Psychiatry [Suppl 1] 17:133–147; 2008.
 11. Broberg, A. Risholm-Mothander P. (2018) Att möta små barn och deras föräldrar i vården, om anknytning, utveckling och samspel. Natur & Kultur.
 12. Moe V, Sliming K, Bergum Hansen M. Hånddbok i sped- och småbarns psykiske helse, Gyldendal; 2010
Till toppen av sidan