• Du har valt: Värmland
Kompetensutveckling

Hälsovägledning och levnadsvanor - fortbildning

Filmer och föreläsningar om hälsovägledning och hälsosamma levnadsvanor.

Föreläsningar om kostråd från Livsmedelsverket

Åsa Brugård Konde från Livsmedelsverket (SLV) föreläser om hur SLV arbetar med kostråd till barn och ger kostråd till spädbarn och barn i förskoleåldern.

Råd om mat - föreläsning av Åsa Brugård Konde Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets arbete med kostråd till barn - Åsa Brugård Konde föreläser

Webbutbildning om solvanor

Webbutbildning från Regionala Cancercentrum i Samverkan och Strålsäkerhetsmyndigheten om rekommendationer för barn och om att prata om solen. 

Webbutbildning i solråd för barn 0-6 år 

Toalettvanor

Stöd för blöjavvänjning i hem och förskola. Ett material från svenska OMEP: Blöjfria barn tidigare - OMEP

Till toppen av sidan