• Du har valt: Värmland

Referenser - Hörsel och lekaudometri

  1. Stenfeldt K. Preschool hearing screening in Sweden. An evaluation of current practices and a presentation of new national guidelines. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2018;110:70-75
  2. Walker E. Evidence-Based Practices and Outcomes for Children with Mild and Unilateral Hearing Loss. Lang Speech Hear Serv Sch 2020;51:1-4.
  3. Hergils L, Stenfeldt K, Dahlström E. Screening viktig för att upptäcka hörselnedsättning hos barn. Tidig upptäckt har stor betydelse för hörselnedsättning hos barn. Läkartidningen 2020;117:1222-1224.
  4. Lü J, Huang Z, Yang T, Li Y, Mei L, Xiang M, et.al.. Screening for delayed-onset hearing loss in preschool children who previously passed the newborn hearing screening. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2011;75:1045-9.
  5. Bamford J, Fortnum H, Bristow K, Smith J, Vamvakas G, Davies L, et. al. Current practice, accuracy, effectiveness and cost-effectiveness of the school entry hearing screen. Health Technol Assess. 2007;11:1-168.. 2007;11(1):1-168.
  6. Cadena AC, Lindholm N, Stenfeldt K2. School-based hearing screening in Sweden - An evaluation of current practices. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2021;150:110938.
Till toppen av sidan