• Du har valt: Värmland
Motorisk utveckling - översikt

Motorisk utveckling 3-5 månader

Beskrivning av typisk motorisk utveckling och avvikande motoriskt utförande för barn från 3-5 månaders ålder.

Ryggläge

Barnet förbättrar nu sin förmåga att röra sig mot tyngdkraften. Stabiliteten i huvudet och bålen ökar och så småningom kan barnet röra på huvudet, armarna och benen utan att tappa balansen när det ligger på rygg. Detta gör att barnet kan behålla koncentrationen på det som är intressant längre stunder.

I den här åldern vill barnet gärna känna på och försöka hålla i saker som kommer i närheten av händerna. Allt stoppas i munnen för att barnet ska få ännu mer information om hur händerna fungerar och hur föremål känns.

 • Håller huvudet med ansiktet vänt rakt fram så länge barnet själv önskar. Barnet kan vrida huvudet helt åt både höger och vänster, och det tappar sällan balansen när det vill vrida på huvudet för att titta på något som rör sig.
 • För ihop händerna så att de möts framför kroppen. Barnet känner på sina händer och stoppar dem i munnen. Annars håller det händerna öppna eller löst knutna beredda att grabba tag i föremål med hela handen.
 • Bålen är stadig och barnet ramlar inte längre åt sidan. En del barn börjar viljemässigt vända sig till sidan och tillbaka till ryggläge.
 • Lyfter benen från underlaget med böjning i höft- och knäleder.
 • Håller fötterna uppe i luften och ibland för det även ihop fötterna så att de möts i kroppens medellinje.
 • Kan med ökad förmåga röra på fotleden och tårna utan att det påverkar hela benets rörelse. Ibland sätter det fötterna i underlaget så att stjärten lyfts upp.

Magläge

Uthålligheten i magläge har nu ökat och barnet har glädje av att kunna ligga på mage och se sig omkring. Men det förutsätter att barnet har fått tillfälle att träna magläge. Barnet är fortfarande beroende av att det finns något intressant att titta på. Det är ännu för tidigt för barnet att gripa efter saker i magläge, och det är fortfarande tillräcklig utmaning att stödja på underarmarna.

 • Håller huvudet upprätt riktat rakt framåt. Vrider huvudet lika mycket åt höger och vänster.
 • Armarna är böjda så att barnet kan stödja på underarmarna. Händerna är öppna eller löst knutna. Om föremål läggs så att de vidrör händerna försöker barnet att greppa dem.
 • Ryggen är sträckt och stabil.
 • Benen är gärna sträckta, men samtidigt kan knäna böjas utan att det påverkar höftleden. Fötterna kan hållas upp i luften och en del barn roar sig med att dunka fotryggen mot underlaget. Den här rörelsen visar att barnen nu även kan styra rörelsen i knälederna. Det är ett stort framsteg jämfört med tidigare då alla leder antingen böjdes eller sträcktes samtidigt.

Sittande

 • När barnet sitter med stöd runt bålen hålls huvudet och bålen symmetriskt och stabilt i medellinjen.
 • Armarna, händerna, benen och fötterna rör sig på ett anpassat och likartat sätt.

Stående

 • När du ställer barnet tar det fullt stöd på hela fotsulorna.
 • Huvudet och bålen hålls symmetriskt i medellinjen.
 • Armarna, händerna, benen och fötterna rör sig på ett anpassat och likartat sätt.

Handfunktion

 • Greppar efter föremål, lika med båda höger och vänster.
 • Händerna används lika mycket och kan samma saker.
 • Händerna rör sig på ett anpassad och likartat sätt.

Avvikande motoriskt utförande vid 3-5 månader

 • Oro vid lägesändringar.
 • Rörelsefattigdom
 • Asymmetriska rörelser.
 • Hårt knutna händer.
 • Inslagna tummar.
 • Plantarflektion i fotleden.
 • Oförmåga att hålla huvudet stadigt i olika kroppslägen.
 • Få rörelser mot tyngdkraften.
 • Okoordinerade rörelser.
 • Ökade och tydligare avvikelser när barnet vill röra sig målinriktat.

 

Till toppen av sidan