• Du har valt: Värmland

Referenser - BCG-vaccination

  1. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; 2017.
  2. Abubakar I, Pimpin L, Ariti C, Beynon R, Mangtani P, Sterne JA, et al. Systematic review and meta-analysis of the current evidence on the duration of protection by bacillus Calmette-Guerin vaccination against tuberculosis. Health Technol Assess. 2013;17(37):1-372, v-vi
  3. WHO statement on BCG revaccination for the prevention of tuberculosis. Bulletin of the World Health Organisation. 1995;73(6):805-10.
  4. Folkhälsomyndigheten. Riskländer avseende tuberkulos och hepatit B. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; 2018.
  5. HSLF-FS 2018:43 om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel.
  6. Dohlwitz A, Hellenberg L, Svedmyr J, Tober L, Wigertz A. No negative influence of EMLA application prior to BCG vaccination. Acta Paediatr 1998; 87: 480-1.
Till toppen av sidan