Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Bröstmjölksersättning - översikt

Bröstmjölksersättning till för tidigt födda barn

För tidigt födda barn är en av de mest sårbara patientgrupperna inom sjukvården. Dessa barn är i stort behov av en god neonatalmedicinsk vård med bröstmjölk som främsta näringskälla.

Att ge näring till ett för tidigt fött barn

Bröstmjölk eller donerad bröstmjölk är den bästa näringen för det för tidigt födda barnet (1). Barn som föds för tidigt behöver tid på sig för att utveckla sin förmåga att suga och svälja, samtidigt som de andas (2). När barnet föds omkring graviditetsvecka 30 kan det ibland lära sig att koordinera att suga, svälja och andas efter bara några veckor. Om barnet är extremt underburen och/eller om det har andningsbesvär kan det ta mycket längre tid. För att få i sig näring behöver barnet då sondmatas under tiden det tränar på att äta själv. Barnet kan då få moderns egna bröstmjölk eller donerad bröstmjölk, alternativt bröstmjölksersättning via en nasogastrisk ventrikelsond. Ibland kan barnet till en början även behöva parenteral näring direkt i blodet via en perifer venkateter (pvk).

Specialanpassad bröstmjölksersättning

Ifall bröstmjölk eller donerad bröstmjölk av någon anledning inte finns att tillgå, finns specialanpassad bröstmjölksersättning för de barn som är födda före graviditetsvecka 35. Produkten används på inrådan av barnläkare eller barndietist och finns som pulver och drickfärdig. Denna bröstmjölksersättning är delvis hydrolyserad och speciellt anpassad för att tillgodose behovet hos för tidigt födda barn, som av någon anledning inte kan ammas eller få bröstmjölk. Specialanpassad bröstmjölksersättning används så länge barnet har behov av den, på ordination av barnläkare eller barndietist.   

Den specialanpassade bröstmjölksersättningen är baserad på delvis hydrolyserat vassleprotein, och har ett proteininnehåll och en energitäthet anpassad för de för tidigt födda barnens tillväxtbehov. Produkten innehåller de långa omega-3 fettsyrorna DHA och ARA, samt i pulvervarianten finns även probiotika i form av Bifidobacterium lactis.

Läs mer på Rikshandboken i Näringsinnehåll i bröstmjölksersättningar och tillskottsnäring

Till toppen av sidan