Referenser - Barn och dricksvatten

 1. Livsmedelsverket. Bra mat för barn 0-5 år - handledning för barnhälsovården. Livsmedelsverket; 2020.
 2. Dricksvattenfakta. Svenskt vatten; 2019.
 3. Naturvårdsverket. Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019. Med förslag till regeringen från myndigheter i samverkan.
 4. LIVSFS 2017:2. Uppsala: Livsmedelsverket
 5. Livsmedelsverket. Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning. 2019.
 6. Livsmedelsverket. Dricksvatten.
 7. Livsmedelsverket. Sköt om din brunn.
 8. Livsmedelsverket. Att anlägga egen brunn.
 9. Livsmedelsverket. Dricksvattenkvalitet.
 10. Institute of Enviromental Medicine. Karolinska institutet. Miljöhälsorapport. 2017.
 11. Livsmedelsverket. Nitrat, nitrit och nitrosaminer.
 12. Internetmedicin. Smärta nyfödda. 2018.
 13. Rahman SM, Kippler M, Tofail F, Bölte S, Hamadani JD, Vahter M. Manganese in Drinking Water and Cognitive Abilities and Behavior at 10 Years of Age: A Prospective Cohort Study. Environ Health Perspect. 2016;
 14. Livsmedelsverket. Koppar.
 15. Livsmedelsverket. Bly.
Till toppen av sidan