Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Mat och dryck - översikt

Bra mat för barn 0-6 år

Råd om mat för barn 0 till 6 år från Livsmedelsverket för barnhälsovård, förskola och föräldrar.

Till toppen av sidan