Referenser - Amningshjälpmedel

  1. Chow S, Chow R, Popovic M, Lam H, Merrick J, Ventegodt S, Milakovic M, Lam M, Popovic M, Chow E, Popovic J. The Use of Nipple Shields: A Review. Front Public Health. 2015 Oct; 16 (3): 236. doi: 10.3389/fpubh.2015.00236.
  2. Cullinane, M, Amir, LH, Donath, S, Garland, SM, Tabrizi, SN, Payne MS et al. Determinants of mastitis in women in the CASTLE study: a cohort study. BMC Fam Pract, 2015: 16 (181). https://doi.org/10.1186/s12875-015-0396-5.
  3. Kronberg, H, Foverskov E, Nilsson, I, Maastrup, R. Why do mothers use nipple shields and how does this influence duration of exclusive breastfeeding? Maternal and Child Nutrition, 2017 Jan; 13 (1). https://doi.org/10.1111/mcn.12251.
  4. Kylberg, E, Westlund AM, Zwedberg, S. Amning idag. Gothia förlag: 2014.
  5. Regionalt vårdprogram: Bröstkomplikationer i samband med amning, 3:e uppl., Stockholms Läns Landsting, 2017.
  6. Walker, M. Breast Pumps and Other Technologies. I: Wamback, K & Riordan, J, redaktörer. Breastfeeding and human lactation. 5. uppl. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning; 2014. s. 419-468.
  7. Wambach, K. Breast-Related Problems. I: Wamback, K & Riordan, J, redaktörer. Breastfeeding and human lactation. 5. uppl. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning; 2014. s. 319-358.
  8. Persson, R, Kårén, B. Att använda amningsnapp. 1177 Vårdguiden (hämtad 2020-04-26). Hämtad från: https://www.1177.se/barn--gravid/att-skota-ett-nyfott-barn/amning-och-flaskmatning/besvar-i-samband-med-amning/att-anvanda-amningsnapp/
Till toppen av sidan