Stödja amning - översikt

Avsluta amning

I de flesta fall sker avvänjningen successivt, mamma och barn bestämmer själva när och i vilken takt detta sker. Ibland måste dock amningsnedläggning, av olika orsaker, ske på kort tid.

Olika orsaker till att behöva sluta amma på kort tid

I de flesta fall sker avvänjningen successivt, mamma bestämmer själv när och i vilken takt detta sker.

Men det finns tillfällen när amningsnedläggningen sker på kort tid av olika orsaker. En orsak kan vara att mamman väljer att inte amma alls eller vill avsluta amningen. Hon kan av något skäl ha bestämt sig redan under graviditeten att inte amma och har då behov av att stoppa mjölkproduktionen direkt efter förlossningen. Det kan också finnas medicinska orsaker som allvarlig sjukdom hos barnet eller mamman.

Ibland kan upprepade bröstkomplikationer som till exempel mastit, bröstböld, svampinfektion, såriga bröstvårtor, smärtsam amning, vara anledning till att mamman inte orkar mer och vill lägga ner amningen. Börja med att ta reda på mammans önskan och skäl till att vilja sluta amma.

Amningsnedläggning

Om man ska lägga ner amningen direkt efter förlossningen kan man bara låta brösten vara. Mjölkproduktionen hämmas successivt av sig själv. Brösten blir spända och ömma under cirka 3 till 4 dagar, ibland kan det ta upp till 2-3 veckor innan brösten slutar att spänna. Det kan förekomma att man läcker lite mjölk en tid framöver. Detta är helt normalt och avstannar efter ett tag.

De kvinnor som har ammat fullt, bör trappa ner på amningen successivt genom att ta bort ett amningstillfälle i taget. Vänta två till tre dagar och fortsätt sedan på samma sätt tills mjölken minskat och mamman inte har några besvär. Ett annat alternativ är att amma en kortare stund vid varje amning och ge barnet modersmjölksersättning eller om barnet är mer än 6 månader, ge gröt eller mat, före eller efter varje amning. Det är inte ovanligt att brösten blir rejält spända under några dagar efter att amningen avslutats. Mamman kan under denna tid känna sig ledsen/nedstämd.

Vid introduktion av annan mat, ammar många fortfarande vissa mål i övergången. Många behåller till exempel kvälls- och morgonamningen. Ju mindre barnet suger, desto mindre blir mjölkproduktionen och ju mer barnet suger, desto mer stimuleras och ökar mjölkproduktionen.

Råd till mamman

  • Använd en fast behå, en sportbehå eller en stadig sjal runt brösten.
  • Vid smärta kan smärtstillande tas enligt standarddosering.
  • Fortsätt dricka samma mängd vätska som tidigare, inte bara vatten.
  • Om brösten blir olidligt spända kan trycket avlastas genom att luta sig över ett handfat fylld med varmt vatten och doppa bröstvårtorna i vattnet. En del mjölk rinner då ut av sig själv utan att stimulera bröstvårtorna.
  • Ta en varm dusch och stryk lätt över brösten (inte massera eller handmjölka) en del mjölk rinner då också ut av sig själv utan att stimulera.

Råd angående barnets beteende

Vissa barn är inte lika redo som mamman att sluta eller minska på amningen

  • Beroende på barnets ålder, om barnet är lite äldre- prata med barnet om att brösten ska vila, ge annan mat anpassad till barnets ålder. Ha gosedjur eller snuttefilt eller napp som ersätter bröstet när barnet är mätt och nöjd.
  • Det kan kännas svårt att sluta amma när barnet vill fortsätta. De måltider som sist brukar övergå från amning till annan mat är tillfällena under morgon, kväll eller på natten. När barnet vaknar på natten kan det känna behov av närhet, värme och trygghet och då kan den andra föräldern eller annan närstående ibland ge det i stället för mamman som ammar.

Till toppen av sidan