Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Stödja amning - översikt

Handmjölkning och koppmatning

När det kan vara lämpligt med handmjölkning och koppmatning med bröstmjölk samt instruktioner med bilder.

Handmjölkning

Det finns flera fördelar med att kunna handmjölka ur bröstet, nedan följer några exempel på när handmjölkning kan vara lämpligt:

  • För att stimulera bröstmjölksproduktionen hos kvinnan.
  • Så att mamman kan ge råmjölk efter födseln till det nyfödda barnet, exempelvis om barnet inte visat tecken på att vilja eller kunna suga efter födseln.
  • Vid mjölkstas eller mjölkstockning.
  • Vid tillmatning av barnet.
  • Om mamma och barn är skilda åt, kan mamman handmjölka ur för att kunna ge barnet av sin egen bröstmjölk.
  • När barnet har svårt att få tag om bröstet och mamman behöver lätta på trycket i bröstet.
  • Vid såriga bröstvårtor.
  • Om mamman inte kan eller inte vill amma vid bröstet men vill ge bröstmjölk 1-4.

Handmjölkning kan, utöver ovan nämnda exempel också, lättare trigga utdrivningsreflexen i jämförelse med en bröstpump och är alltid tillgängligt för kvinnan, det kostar heller ingenting 1.

Bröst och illustration av rörelse hur man gör vid  handmjölkning.
Bild 1 och 2

Koppmatning

Koppmatning passar bra när en mindre mängd bröstmjölk ska ges till barnet och fungerar som en bra tillmatningsmetod. Det kan också vara ett tillfälligt alternativ till amning, men även för att undvika flaskmatning. Vid koppmatning dämpas inte barnets sugbeteende vilket är positivt om mamman önskar amma senare. Vid flaskmatning kan detta beteende istället dämpas och en amning bli svårare.

Visar ett barn som blir koppmatat.
Barnet ska vara piggt och vaket vid koppmatning. På den här bilden blundar barnet precis när bilden tas.

Till toppen av sidan