Referenser - Tobak och amning

  1. Dahlstrom A, Ebersjo C, Lundell B. Nicotine exposure in breastfed infants. Acta Paediatrics. 2004;93(6):810-6:
  2. Surgeon General. The health consequences of smoking: 50 years of progress: a report of the Surgeon General.. Washington: Dept. of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health.: 2014.
  3. P Möllborg. Sudden infant death syndrome – epidemiology and environmental factors - Prevention is still a challenge.. Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet 2016;
  4. Minska risken för plötslig spädbarnsdöd. En vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal. Socialstyrelsen; 2014. ISBN 978-91-7555-157-9;
  5. Amning och rökning. MEDIBAS-Kunskapsstöd för hälso- och sjukvården. 2019;
  6. Weiser TM, Lin M, Garikapaty V, Feyerharm RW, Bensyl DM , Zhu BP. Association of maternal smoking status with breastfeeding practices. Pediatrics. Missouri, 2005;124(6):1603-10:
  7. Socialstyrelsen. Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor. 2018;
  8. Mennella JA, Yourshaw LM, Morgan LK. Breastfeeding and smoking: short-term effects on infant feeding and sleep. Pediatrics. 2007;120(3):497-502;
  9. Gunnerbeck A, Wikström AK, Bonamy AK, Wickström R, Cnattingius S. Relationship of maternal snuff use and cigarette smoking with neonatal apnea. Pediatrics. 2011;128 (3):503-9.
Till toppen av sidan