Hälsa & utveckling

Om barns fysiska, motoriska, kommunikativa, kognitiva och psykosociala utveckling. Barns sömn, tänder och toalettvanor. Hur utvecklingsuppföljningen ska utföras, utvecklingsavvikelser och när man ska hänvisa vidare i vården.

Aktuella artiklar

Främja god sömn och avhjälpa sömnproblem

Om barns sömn, hur man kan samtala med föräldrar, förebyggande insatser och råd vid sömnproblem.

Kommunikativ utveckling

Texter om kommunikation, språk och tal och hur du kan jobba preventivt för att främja den kommunikativa utvecklingen för alla barn. Här hittar du också information om stamning hos barn.

Utvecklingsuppföljning

Metodik och material för uppföljning av barnets psykomotoriska utveckling i olika åldrar och bedömning av vidare insatser.

Utvecklingsavvikelser

Ett av BHV:s mål är att upptäcka olika utvecklingsavvikelser för att kunna ge stöd till familjen. Föräldrars oro ska alltid tas på allvar och utredning och uppföljning ska göras så långt det är möjligt.

Tänder

Samlingssida för innehåll om barnets tänder. Om betydelsen av god tandvård och samarbete med tandhälsovården. Om hur tänderna utvecklas och om goda vanor för en bättre munhälsa.

Toalettvanor

Det går att potträna barn redan som spädbarn. Information om goda toalettvanor ska ges senast vid 10 månaders ålder.

Barns sexualitet

Området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) omfattar hela befolkningen och genom människans hela liv. Det är ett område med betydelse för varje människas självkänsla, nära relationer och välbefinnande, oavsett ålder, funktionsförmåga, kön, könsidentitet eller könsuttryck och är en av hälsans bestämningsfaktorer.

Till toppen av sidan