Hälsa och utveckling

Psykomotorisk utveckling

Översiktssida för anamnes, observation, utförande, bedömning av moment, avvikelser och åtgärder angående barns psykomotoriska utveckling vid åldrarna för hälsobesöken.

Till toppen av sidan