Psykomotorisk utveckling 5 år (6 år)

PSYKOMOTORISK UTVECKLING

Anamnes, observation, utförande, bedömning av moment, avvikelser och åtgärder för barn 5 år.

Vid 5-årsbesöket sker vid behov uppföljning av utveckling/kommunikation/språk, initialt i det egna BHV-teamet. För de barn där barnhälsovården tidigare initierat insatser gällande utvecklingen följs dessa upp vid besöket. Kontakt med förskolan, efter föräldrarnas medgivande och/eller närvaro, är nödvändig för att kunna göra en så fullständig uppföljning som möjligt. Innehållet i uppföljningen är beroende av lokal överenskommelse/samverkan mellan barnhälsovård, förskola och elevhälsa.

När det finns fortsatt problematik eller om föräldrarna i nuläget är tveksamma är det av värde att initiera uppföljning av barnets utveckling. Denna uppföljning görs bäst inom förskolans och elevhälsans ram, då det är denna verksamhet som barnet ska möta framöver och som kan följa upp resultatet och behov av vidare stöd. Här är samverkan mellan barnhälsovård, förskola, elevhälsan och föräldrarna av avgörande betydelse för överföring av information och planering för barnets fortsatta behov av insatser och skolgång.

ålder 5-5,5 år
Moment Bedömning Utförande Avvikelse Åtgärd
Står på ett ben. Grovmotorik, balans, koncentration.

Får inte stödja. Enstaka nedsättningar godtas. 10 sekunder för 5-åring,
20 sek för 6-åring.

Kan inte, många nedsättningar, dålig balans. Om enda missade moment, ingen åtgärd
Om fler moment avvikande:
BHV-team
Konsultation BHV-psykolog.
Vidare utredning enligt lokala rutiner/ riktlinjer samverkan med elevhälsan
Hoppar på ett ben. Grovmotorik, balans, koncentration. Enstaka nedsättningar
på sämsta ben godtas.
10 hopp  för 5-åringar.
För 5½ åring gäller hopp
på ett ben under
en period av 12 sek.
 
Kan inte eller med uttalade medrörelser. Om enda missade moment, ingen åtgärd
Om fler moment avvikande:
BHV-team
Konsultation BHV-psykolog.
Vidare utredning enligt lokala rutiner/ riktlinjer samverkan med elevhälsan
Klipper cirkel Finmotorik, koordination,
öga- handsamordning och handdominans.
Lämplig sax
och halvstyvt papper
med uppritad cirkel,
10 cm i diameter. 
Klipper med stora klipp, följer inte cirkeln. 1/5 del av cirkeln över eller underskattad.

Om enda missade moment, ingen åtgärd.

Om fler moment avvikande:
BHV-team
Konsultation BHV-psykolog.
Vidare utredning enligt lokala rutiner/ riktlinjer samverkan med elevhälsan
Kopierar geometriska figurer. Spatial förmåga
öga- handsamordning, perception av form.
Kopiera cirkel,
fyrkant eller trekant. 
Om fyrkant eller trekanten saknar hörn, om linjer inte hänger ihop. Om enda missade moment, ingen åtgärd.
Om fler moment avvikande:
BHV-team
Konsultation BHV-psykolog.
Vidare utredning enligt lokala rutiner/ riktlinjer samverkan med elevhälsan.
Lyssnar och förstår berättelser utan bilder Språkutveckling, kognitiv förmåga, koncentration.  Anamnes
Kan vara
att lyssna på högläsning
eller inspelning. 
Kan inte koncentrera sig, sitter inte stilla mer än en kort stund, får inget sammanhang i berättelsen. BHV-team
Konsultation BHV-psykolog.
Vidare utredning enligt lokala rutiner/ riktlinjer samverkan med elevhälsan
Berättar begripligt. Språkutveckling och kognitiv utveckling. Anamnes
Berätta till bild:
Vad händer på bilden?
Kan inte, inte heller anamnesiskt. BHV-team
Konsultation BHV-psykolog.
Vidare utredning enligt lokala rutiner/ riktlinjer samverkan med elevhälsan
Leker med jämnåriga. Kommunikation och lek. Anamnes Leker bäst med yngre barn eller ensam. BHV-team
Konsultation BHV-psykolog.
Vidare utredning enligt lokala rutiner/ riktlinjer samverkan med elevhälsan.
Ritar människor med fem detaljer. Finmotorik,
formuppfattning, öga- handkoordination
kroppsuppfattning och självuppfattning.

Förutom kropp och  huvud
ska barnets teckning bestå av armar eller ben
samt ytterligare 4 detaljer, t.ex. hår, ögon, mun, kläder. Parvisa kroppsdelar är samma detalj.
Klarar inte kraven. Kroppsdelarna hänger inte ihop. Om enda missade moment, ingen åtgärd.
Om fler moment avvikande:
BHV-team
Konsultation BHV-psykolog.
Vidare utredning enligt lokala rutiner/ riktlinjer samverkan med elevhälsan.
Väntar på sin tur. Kognitiv utveckling, koncentration. Anamnes, t.ex. kan vänta på sin tur vid samling i förskolan, i matsituationer. Kan inte. Om enda missade moment, ingen åtgärd.
Om fler moment avvikande:
BHV-team
Konsultation BHV-psykolog.
Vidare utredning enligt lokala rutiner/ riktlinjer samverkan med elevhälsan.

Anamnes/Observation

  • Föräldrarnas och barnets egna frågor och funderingar
  • Samspel/kommunikation förälder och barn
  • Samspel/kommunikation barn och BHV-personal

Bra ämnen att prata med barnet och föräldrarna om är:

  • barnets och familjens vardag
  • förskolan, lek och kamratkontakter
  • digitala medier, läsa, rita
  • samt ämnen som barnet och föräldern själva tar upp

Eventuella formulär som föräldrarna fyller i bör alltid kompletteras med ett samtal.

Till toppen av sidan