Viktnedgång hos nyfödda

TILLVÄXT

Orsaker, åtgärder och remisskriterier för viktnedgång hos nyfödda.

Efter födelsen sker en omfördelning och en förlust av vätska hos det nyfödda barnet vilket medför en viktnedgång hos de flesta nyfödda barn. Målsättningen är att denna viktnedgång inte överstiger 10 procent och att tiden fram till att barnet vänder i vikt blir så kort som möjligt.

Att tänka på vid viktnedgång

 • Större viktfall än 10 procent första levnadsveckan.
 • Inte återfått födelsevikt vid två veckors ålder.
 • Viktutvecklingen och barnets allmänna vitalitet är av betydelse vid bedömning av barnets viktnedgång.

Viktminskning eller dålig viktuppgång hos små barn - 1177.se

Orsaker

 • För lite mat
 • Stora kräkningar
 • Infektion
 • Bristande samspel mamma-barn

Åtgärder

Ju tidigare och oftare barnet får suga, desto fortare kommer amningen igång.

Till läkare

Om orsaken inte är uppenbar exempelvis matbrist, kontakta barnläkare. Akut kontakt med barnläkare om barnet inte är piggt.

Referenser

 • Lundqvist P, (red). Omvårdnad av det nyfödda barnet. Studentlitteratur; 2013.
 • Lagercrantz H, Hellström-Westas L, Norman M. Neonatologi. Studentlitteratur; 2008.
 • Hanséus K, Lagercrantz H, Lindberg T (red). Barnmedicin. Studentlitteratur; 2012.
 • Moëll C, Gustafsson J (red). Pediatrik med elabb,. Liber; 2011.
 • Norgren S, Ludvigsson J, Norman M. Akut pediatrik. Liber; 2010.
Till toppen av sidan