Hälsobesök 0 till 6 dagar

HÄLSOBESÖK

Här anges ämnen och områden att samtala om, undersöka och följa upp avseende barnets hälsa, livssituation och utveckling.  Hälsosamtalet och informationen utformas utifrån behov och familjens önskemål.

Plats, personal och antal besök

Var besöken ska äga rum och med vilken personal:

  • Lokala rutiner
  • KK/förlossning/BB

Kvinnokliniken ansvarar för barnets hälsovård fram till dess att kontakt har knutits mellan familj och barnhälsovården.

Hälsosamtal och vägledning

Uppföljning av barnets utveckling

Hälsoundersökning

Vaccinationer

  • Presentera det allmänna vaccinationsprogrammet och erbjud vaccinationer enligt schema.
  • Hör efter om det kan finnas skäl att tidigarelägga vissa vaccinationer, till exempel på grund av resa, eller om kontraindikationer finns för några vacciner.
  • Om barnet är i hög risk för hepatit B (HBsAg pos mor) ska hepatit B-vaccin ges vid 4 veckors ålder enligt ett särskilt program.

Funderingar om och tveksamheter till vaccinationer

Barn i behov av riktade insatser

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan