Hälsobesök

Hälsobesök 0 till 6 dagar

Här anges ämnen och områden att samtala om, undersöka och följa upp avseende barnets livssituation, utveckling och hälsa.  Hälsosamtalet och informationen utformas utifrån behov och familjens önskemål.

  • Lokala eller regionala rutiner för KK/förlossning/BB/BHV, exempelvis överrapportering till BHV,  information om hemgång.
  • FV2 till vald BVC.

Till toppen av sidan