Hälsobesök 0 till 6 dagar

HÄLSOBESÖK

Här anges ämnen och områden att samtala om, undersöka och följa upp avseende barnets livssituation, utveckling och hälsa.  Hälsosamtalet och informationen utformas utifrån behov och familjens önskemål.

 • Lokala eller regionala rutiner för KK/förlossning/BB/BHV, exempelvis överrapportering till BHV,  information om hemgång.
 • FV2 till vald BVC.

Hälsoundersökning

Lokala rutiner för varje KK/förlossning/BB

 • Somatisk undersökning av barnläkare
 • POX
 • K-vitamin profylax för nyfödda
 • PKU
 • OAE

Somatisk undersökning

Genitalia

Vaccinationer

 • Presentera det allmänna vaccinationsprogrammet och erbjud vaccinationer enligt schema.
 • Hör efter om det kan finnas skäl att tidigarelägga vissa vaccinationer, till exempel på grund av resa, eller om kontraindikationer finns för några vacciner.
 • Om barnet är i hög risk för hepatit B (HBsAg pos mor) ska hepatit B-vaccin ges vid 4 veckors ålder enligt ett särskilt program.
 • Om barnet är i hög risk för tuberkulos ska BCG-vaccination erbjudas vid 6 veckors ålder.

Funderingar om och tveksamheter till vaccinationer

Barn i behov av riktade insatser

Ta ställning till ytterligare:

 • läkarbesök
 • sjuksköterskebesök
 •  hembesök
 • stöd och insatser från BHV, barnläkare, psykolog MBHV och andra.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan