Hälsobesök 0 till 6 dagar

HÄLSOBESÖK

Innehåll för hälsobesöket vid 0-6 dagars ålder med länkar till fördjupad information.

Plats, personal och antal besök

Var besöken ska äga rum och med vilken personal:

  • Lokala rutiner
  • KK/förlossning/BB

Kvinnokliniken ansvarar för barnets hälsovård fram till dess att kontakt har knutits mellan familj och barnhälsovården.

Hälsosamtal och vägledning

Här anges ämnen att informera och samtala kring. Informationen utformas utifrån varje barn och familjs önskemål och behov.

Hälsoundersökning

Områden att undersöka avseende barnets hälsa och utveckling.

Uppföljning av barnets utveckling

Områden att undersöka och bedöma avseende barnets hälsa, utveckling och livssituation.

Vaccinationer

  • Presentera det allmänna vaccinationsprogrammet och erbjud vaccinationer enligt schema.
  • Hör efter om det kan finnas skäl att tidigarelägga vissa vaccinationer, till exempel på grund av resa, eller om kontraindikationer finns för några vacciner.
  • Om barnet är i hög risk för hepatit B (HBsAg pos mor) ska hepatit B-vaccin ges vid 4 veckors ålder enligt ett särskilt program.

Funderingar om och tveksamheter till vaccinationer

Barn i behov av riktade insatser

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan