Hälsobesök 1 till 3 veckor

HÄLSOBESÖK

Innehåll för hälsobesöket vid en till tre veckors ålder med länkar till fördjupad information.

Plats, personal och antal besök

Var besöken ska äga rum och med vilken personal. 

Hälsosamtal och vägledning

Här anges ämnen att informera och samtala kring. Informationen utformas utifrån varje barn och familjs önskemål och behov.

Barnets hälsa och utveckling:

Hälsoundersökning

Områden att undersöka avseende barnets hälsa och utveckling:

Somatisk undersökning

Uppföljning av barnets utveckling

Här anges områden att undersöka och bedöma avseende barnets hälsa, utveckling och livssituation.

Utveckling och kommunikation:

Vaccinationer

  • Presentera det allmänna vaccinationsprogrammet och erbjud vaccinationer enligt schema.
  • Hör efter om det kan finnas skäl att tidigarelägga vissa vaccinationer, till exempel på grund av resa, eller om kontraindikationer finns för några vacciner.
  • Om barnet är i hög risk för hepatit B (HBsAg pos mor) ska hepatit B-vaccin ges vid 4 veckors ålder enligt ett särskilt program.

Funderingar om och tveksamheter till vaccinationer

Barn i behov av riktade insatser

Ta ställning till:

  • ytterligare läkarbesök
  • ytterligare sjuksköterskebesök
  • ytterligare hembesök
  • stöd och insatser från BHV, barnläkare, psykolog MBHV och andra.

Uteblivna besök på BVC

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan