Samtalsguide - något av de första besöken på BVC

Förslag på frågar att samtala om med föräldrarna under något av de första besöken på BVC.

Var noga med att rikta dig till båda föräldrarna under besöket och fånga upp bådas frågor och funderingar. Frågorna nedan är förslag. Du samtalar givetvis utifrån din erfarenhet, kunskap och föräldrarnas behov.

Exempel på frågor till båda:

 • Hur har ni haft det sen sist?
 • Tycker ni att ni hunnit prata och smälta något av det ni varit med om tillsammans?
 • Hur tror ni att det kommer att bli/hur har det blivit när en av er börjar/ börjat arbeta och den andra är föräldraledig? (om så är fallet)
 • Hur ser ni på era uppgifter som föräldrar?
 • Har ni fått någon grundläggande rytm i familjen?
 • Tycker ni att ni börjat lära känna barnet? Kan ni beskriva hur barnet är?

Exempel på frågor till icke födande föräldern:

 • Har du börjat jobba (annan sysselsättning)? Hur känns det? Hur ser din tid med barnet ut?
 • Hur ser er uppdelning ut hemma kring skötseln av barnet? Har du några uppgifter som är dina?
 • Hur går det att trösta barnet, när det behövs. Har du några egna knep?
 • Är du själv med barnet någon gång? Hur känns det?
 • Är det något du är orolig eller extra glad över?
 • Är det något som varit svårt hittills och vad tycker du har varit roligt i föräldraskapet?

 

Till toppen av sidan