Hälsobesök 10 månader

HÄLSOBESÖK

Här anges ämnen och områden att samtala om, undersöka och följa upp avseende barnets hälsa, livssituation och utveckling. Hälsosamtalet och informationen utformas utifrån behov och familjens önskemål.

Plats, personal och antal besök

Plats, personal och antal besök

Var besöken ska äga rum och med vilken personal. 

  • Sjuksköterska
  • BVC

 

Hälsosamtal och vägledning

Hälsoundersökning

  • Föräldrars frågor och funderingar
  • Uppföljning av tidigare besök
  • Tillväxt

Somatisk undersökning:

  • Allmäntillstånd, hur mår barnet? Ger kontakt och är intresserad.

 

Vaccinationer

Följ upp om barnet fått vaccination enligt det allmänna barnvaccinationsprogrammet.

 

Barn i behov av riktade insatser

Identifiera skydds- och riskfaktorer i barnets livssituation.

Ta ställning till:

  • ytterligare läkarbesök
  • ytterligare sjuksköterskebesök
  • ytterligare hembesök
  • stöd och insatser från BHV, barnläkare, psykolog MBHV och andra

Uteblivna besök på BVC

 

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan