Hälsobesök 2,5 till 3 år

HÄLSOBESÖK

Här anges ämnen och områden att samtala om, undersöka och följa upp avseende barnets livssituation, utveckling och hälsa. Hälsosamtalet och informationen utformas utifrån behov och familjens önskemål.

Plats, personal och antal besök

Var besöken ska äga rum och med vilken personal. 

  • Sjuksköterskebesök
  • Teambesök (läkare och sjuksköterska)
  • BVC
  • Antal besök och när under perioden anpassas efter metod för språkscreening och lokala rutiner. Utvecklingsarbete pågår.

Upplysningar i inbjudan till BVC

Hälsosamtal och vägledning

Hälsoundersökning

Somatisk undersökning i samband med teambesöket:

Elimination:

Vaccinationer

Följ upp att barnet fått vaccination enligt det allmänna barnvaccinationsprogrammet.

Barn i behov av riktade insatser

Identifiera skydds- och riskfaktorer i barnets livssituation.

Ta ställning till:

  • ytterligare läkarbesök
  • ytterligare sjuksköterskebesök
  • kontakt med förskolan
  • ytterligare hembesök
  • stöd och insatser från BHV, barnläkare, psykolog MBHV och andra

Uteblivna besök på BVC

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan