Hälsobesök 4 veckor

HÄLSOBESÖK

Här anges ämnen och områden att samtala om, undersöka och följa upp avseende barnets hälsa, livssituation och utveckling.  Hälsosamtalet och informationen utformas utifrån behov och familjens önskemål.

Hälsoundersökning

Somatisk undersökning

 

Vaccinationer

  • Presentera det allmänna vaccinationsprogrammet och erbjud vaccinationer enligt schema.
  • Hör efter om det kan finnas skäl att tidigarelägga vissa vaccinationer, till exempel på grund av resa, eller om kontraindikationer finns för några vacciner.
  • Om barnet är i hög risk för hepatit B (HBsAg pos mor) ska hepatit B-vaccin ges vid 4 veckors ålder enligt ett särskilt program.

Funderingar och tveksamheter till vaccinationer

Barn i behov av riktade insatser

Ta ställning till ytterligare:

  • läkarbesök
  • sjuksköterskebesök
  • hembesök
  • stöd och insatser från BHV, barnläkare, psykolog MBHV och andra.

Uteblivna besök på BVC

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan