Hälsobesök 4 veckor

HÄLSOBESÖK

Innehåll för hälsobesöket vid fyra veckors ålder med länkar till fördjupad information.

Plats, personal och besök

Var besöken ska äga rum och med vilken personal. 

Hälsosamtal och vägledning

Här anges ämnen att informera och samtala kring. Informationen utformas utifrån varje barn och familjs önskemål och behov.

Föräldrars frågor:

Uppföljning av tidigare hälsosamtal

Barnets hälsa och utveckling:

Föräldrars hälsa:

Hälsoundersökning

Områden att undersöka avseende barnets hälsa och utveckling.

Föräldrars frågor och funderingar

Somatisk undersökning:

 

Uppföljning av barnets utveckling

Här anges områden att undersöka och bedöma avseende barnets hälsa, utveckling och livssituation.

Utveckling/kommunikation:

Vaccinationer

  • Presentera det allmänna vaccinationsprogrammet och erbjud vaccinationer enligt schema.
  • Hör efter om det kan finnas skäl att tidigarelägga vissa vaccinationer, till exempel på grund av resa, eller om kontraindikationer finns för några vacciner.
  • Om barnet är i hög risk för hepatit B (HBsAg pos mor) ska hepatit B-vaccin ges vid 4 veckors ålder enligt ett särskilt program.

Funderingar och tveksamheter till vaccinationer

Barn i behov av riktade insatser

Identifiera skydds- och riskfaktorer i barnets livssituation.

Ta ställning till:

  • ytterligare läkarbesök
  • ytterligare sjuksköterskebesök
  • ytterligare hembesök
  • stöd och insatser från BHV, barnläkare, psykolog MBHV och andra.

Uteblivna besök på BVC

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan