Hälsobesök

Hälsobesök 4 veckor

Här anges ämnen och områden att samtala om, undersöka och följa upp avseende barnets livssituation, utveckling och hälsa. Hälsosamtalet och informationen utformas utifrån behov och familjens önskemål.

Film om fyraveckorsbesöket

Filmen handlar om hälsobesöket vid fyra veckor. Fokus ligger på den somatiska undersökningen, men filmen framhåller även en hälsofrämjande hållning.

Film -  hälsobesök 4 veckor

Till toppen av sidan