Hälsobesök 5 år

HÄLSOBESÖK

Här anges ämnen och områden att samtala om, undersöka och följa upp avseende barnets livssituation, utveckling och hälsa. Hälsosamtalet och informationen utformas utifrån behov och familjens önskemål.

Plats, personal och antal besök

Var besöken ska äga rum och med vilken personal. 

 • Sjuksköterska
 • BVC

Hälsosamtal och vägledning

Hälsoundersökning

 • Barnets och föräldrarnas frågor och funderingar.
 • Uppföljning av tidigare besök.
 • Vid behov kan en bedömning av barnets utveckling göras 
 • Uppmärksamma barn i behov av riktade insatser
 • Sammanfattning av barnets hälsa, utveckling, vaccinationer och livsvillkor 

Tillväxt BMI

Somatisk undersökning

Uppföljning av utveckling/kommunikation/språk

Sammanfattning/epikris till elevhälsan (med förälders samtycke) enligt lokala rutiner eller överenskommelse mellan BHV och elevhälsan.

Barn i behov av riktade insatser

Identifiera skydds- och riskfaktorer i barnets livssituation.

Ta ställning till:

 • ytterligare läkarbesök
 • ytterligare sjuksköterskebesök
 • kontakt med förskolan
 • ytterligare hembesök
 • stöd och insatser från BHV, barnläkare, psykolog MBHV och andra

För barn som inte börjar i förskoleklass och är fortsatt inskrivna inom barnhälsovården erbjuds besök vid 6 år som med fördel kan utformas i samverkan med elevhälsan.

Uteblivna besök på BVC

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan