Hälsobesök 6 till 8 veckor

HÄLSOBESÖK

Här anges ämnen och områden att samtala om, undersöka och följa upp avseende barnets livssituation, utveckling och hälsa. Hälsosamtalet och informationen utformas utifrån behov och familjens önskemål.

Barn i behov av riktade insatser

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan