Hälsobesök

Hälsobesök 6 månader

Här anges ämnen och områden att samtala om, undersöka och följa upp avseende barnets livssituation, utveckling och hälsa. Hälsosamtalet och informationen utformas utifrån behov och familjens önskemål.

Film om sexmånadersbesöket

Fokus ligger på den somatiska undersökningen, men filmen framhåller även en hälsofrämjande hållning. Doktorn frågar doktorn - hälsobesök för 6 månaders spädbarn

Till toppen av sidan