Hälsobesök 8 månader

HÄLSOBESÖK

Här anges ämnen och områden att samtala om, undersöka och följa upp avseende barnets hälsa, livssituation och utveckling. Hälsosamtalet och informationen utformas utifrån behov och familjens önskemål.

Plats, personal och antal besök

Var besöken ska äga rum och med vilken personal. 

  • På BVC eller hemma hos familjen
  • Sjuksköterska
  • Uppmuntra båda föräldrar att delta.

Upplysningar i inbjudan till BVC

 

Hälsosamtal och vägledning

 

Hälsoundersökning

Områden att undersöka avseende barnets hälsa och utveckling.

Somatisk undersökning

  • Allmäntillstånd, hur mår barnet? Ger kontakt och är intresserad.
  • Hörsel Hur hör barnet?

 

Uppföljning av barnets utveckling

Här anges områden att undersöka och bedöma avseende barnets hälsa, utveckling och livssituation.

 

Vaccinationer

Följ upp om barnet fått vaccination enligt det allmänna barnvaccinationsprogrammet.

 

Barn i behov av riktade insatser

Identifiera skydds- och riskfaktorer i barnets livssituation.

Ta ställning till:

  • ytterligare läkarbesök
  • ytterligare sjuksköterskebesök
  • ytterligare hembesök
  • stöd och insatser från BHV, barnläkare, psykolog MBHV och andra

Uteblivna besök på BVC

 

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan