Hälsobesök 8 månader

HÄLSOBESÖK

Här anges ämnen och områden att samtala om, undersöka och följa upp avseende barnets livssituation, utveckling och hälsa. Hälsosamtalet och informationen utformas utifrån behov och familjens önskemål.

Hälsoundersökning

Hälsoundersökning

Somatisk undersökning

Genitalia

Vaccinationer

Barn i behov av riktade insatser

Ta ställning till ytterligare :

  • läkarbesök
  • sjuksköterskebesök
  • hembesök
  • stöd och insatser från BHV, barnläkare, psykolog MBHV och andra.

Uteblivna besök på BVC

 

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan