Livsvillkor & levnadsvanor

Översiktssida för innehåll om barnsäkerhet, skydds- och riskfaktorer, levnadsvanor, barn som riskerar att fara illa, för tidigt födda, barn som nyligen kommit till Sverige, barn som är adopterade samt en del om föräldraskapets villkor.

Innehåll

Visa innehåll som:

Identifiera skydds- och riskfaktorer

Om livsvillkor som är gynnsamma för barns utveckling och om faktorer som kan innebära risker för barns hälsa och utveckling.

Barnhälsovård för barn som bor i familjehem

Riktlinjer och anvisningar för barnhälsovård till barn som bor i familjehem.

Barnhälsovård för barn som nyligen kommit till Sverige

Generella och riktade insatser för barn i familjer som nyligen kommit till Sverige. Om barnens speciella utsatthet och behov, inskrivning, journalföring, definition av vanliga begrepp.

Hälsoundersökning av barn som nyligen kommit till Sverige

Hälsoundersökningens syften är att uppmärksamma barnets behov av hälso- och sjukvårdsinsatser och att identifiera sjukdomar.

Till toppen av sidan