Livsvillkor & levnadsvanor

Barnhälsovård för barn som bor i familjehem

Riktlinjer och anvisningar för barnhälsovård till barn som bor i familjehem samt länkar till Socialstyrelsens riktlinjer för hälsoundersökning till barn som bor i familjehem.

För alla

För alla vid behov

För alla

Hälsoövervakning och hälsofrämjande arbete gällande:

  • barns hälsa, utveckling och livsvillkor
  • vaccinationer
  • levnadsvanor, olycksfallsprofylax och miljö
  • samspel och relationer
  • stöd till familjehemsföräldrar.

För alla vid behov

Samtal, vägledning och insatser efter bedömning av barnets utveckling, fysiska och psykiska hälsa och sociala situation.


Fördjupad kartläggning av skydds- och riskfaktorer.


Tvärprofessionell konsultation och samverkan.

För alla vid behov

Ytterligare samtal vägledning och insatser i samverkan med andra vårdgivare och ansvarig socialtjänst.


Insatser baseras på individuella bedömningar av barnets och familjens behov.


Täta kontakter med BVC på mottagningen och i hemmet.


Remiss till annan vårdgivare.

Till toppen av sidan