Livsvillkor & levnadsvanor

Hälsoundersökning av barn som nyligen kommit till Sverige

Hälsoundersökningens syften är att uppmärksamma barnets behov av hälso- och sjukvårdsinsatser och att identifiera sjukdomar.

Till toppen av sidan