Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Livsvillkor & levnadsvanor

Levnadsvanor - översikt

Innehåll om hälsosamtal och främjande av goda levnadsvanor; matvanor, sömn, rörelse och fysisk aktivitet, munhälsa, toalettvanor, skärmvanor samt föräldrarnas tobaks- och alkoholvanor.

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Hälsosamtal och hälsovägledning om levnadsvanor

  Innehåll i ett hälsosamtal och hur man kan samtala med familjen om levnadsvanor.

 • Hälsosamtal om matvanor

  Stöd för samtal om matvanor inom barnhälsovården. Information om matens betydelse för hälsan och vilka matvanor som är hälsosamma samt förslag på frågor, åldersanpassad vägledning, verktyg och bildstöd.

 • Hälsosamtal om rörelsevanor och fysisk aktivitet

  Samtal om rörelsevanor och fysisk aktivitet för att främja barns hälsa.

 • Främja god sömn och avhjälpa sömnproblem

  Om barns sömn, hur man kan samtala med föräldrar, förebyggande insatser och råd vid sömnproblem.

 • Goda vanor för en bättre munhälsa

  Vanor som främjar en god munhälsa samt tips till föräldrar om tandborstning.

 • Fluoridtandkrämens betydelse för tandhälsan

  Föreskrifter och råd om fluoridhalter i dricksvatten.

 • Borsta tänderna på förskolan

  Samarbete mellan förskola och barnhälsovård är viktigt för att förebygga kariesproblem hos barnen.

 • Toalettvanor

  Insatser för goda urin- och avföringsvanor.

 • Skärmvanor för barn 0-6 år

  Hur man kan prata om och skapa goda skärmvanor i familjen.

 • Barn och sol

  Barn mår bra av solljus, frisk luft, att leka och att röra sig ute i naturen. Här ges råd om vistelse i solen, solkräm, betydelsen av solljus och tips om barnet bränner sig.

 • Barn och alkohol

  En hög alkoholkonsumtion hos föräldrarna kan påverka barnen negativt. De föräldrar som har en sådan alkoholkonsumtion ska erbjudas stöd att ändra sina alkoholvanor.

 • Barn och tobak

  Barnkonventionen och Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll ger en tydlig och stark vägledning om barns rätt till en uppväxt fri från tobak. En viktig del av arbetet inom barnhälsovården är att samtala med föräldrar om rökning och snusning och därmed öka förutsättningarna för att skapa en tobaksfri miljö för barnen.

Till toppen av sidan