Levnadsvanor

Hälsosamtal om matvanor

Stöd för samtal om matvanor inom barnhälsovården. Information om matens betydelse för hälsan och vilka matvanor som är hälsosamma samt förslag på frågor, åldersanpassad vägledning, verktyg och bildstöd.

För alla

För alla vid behov

För alla

Främja hälsosamma matvanor & uppmärksamma ohälsosamma matvanor

Främja hälsosamma matvanor:

 • näringsrik och varierad mat
 • lagom med energi
 • hälsosamma livsmedelsval*
 • informera om nyckelhålsmärkningen 

Främja och ge stöd om samspel och matrutiner: 

 • vid amning och flaskmatning
 • vid matintroduktion
 • för lyhörd matning
 • för gemensamma måltider
 • för regelbunden måltidsordning 
 • för att undvika skärmar och andra distraktioner vid måltider
 • främja matglädje och lustfyllda måltider

Uppmärksamma ohälsosamma matvanor**

För alla vid behov

Vid identifierade ohälsosamma matvanor**

som kan visa sig som till exempel:

 • för högt eller för lågt energiintag 
 • otillräckligt näringsintag 
 • ensidig kost
 • ohälsosamma livsmedelsval***
 • oregelbunden måltidsordning
 • symtom som till exempel trötthet, tillväxtpåverkan (under- & övervikt), karies.

Vid identifierad problematik med samspel och rutiner eller ätsvårigheter****

som kan visa sig som till exempel:

 • konfliktfyllda måltider
 • ätovilja
 • oro eller stress hos förälder.

Åtgärd:

 • Erbjuda stöd, hälsovägledning, insatser och uppföljning efter behov.
 • Tvärprofessionell samverkan inom BHV med till exempel psykolog och dietist.

För alla vid behov

Vid behov av ytterligare insatser eller utebliven effekt vid nivå II

Åtgärd:

Tvärprofessionell samverkan mellan BHV och till exempel:

 • dietist, psykolog, tandvård, barnomsorg.

Samverkan och remiss till annan vårdgivare till exempel:

 • dietist, barnklinik, barnmottagning.

*Hälsosamma livsmedelsval: 

 • nyckelhålsmärkta livsmedel
 • grönsaker, frukt, bär och baljväxter 
 • produkter med fullkorn och fibrer
 • fisk och skaldjur
 • växtbaserade matfetter och oljor
 • magra mejeriprodukter
 • nötter och frön

**Ohälsosamma matvanor definieras som matvanor där energiintag, näringsintag, livsmedelsval, tillagningsform eller måltidsmönster inte motsvarar individens behov. Intaget av energi, näringsämnen eller livsmedel kan därmed vara antingen för stort eller för litet i förhållande till det individuella behovet.

***Ohälsosamma livsmedelsval: 

 • socker
 • salt
 • produkter med lite fullkorn och fibrer (till exempel vitt mjöl) 
 • högt intag av rött kött och charkprodukter
 • smörbaserade matfetter
 • feta mejeriprodukter 

**** Ätsvårigheter eller matproblem

Figur 1. Figuren visar olika livsstilsfaktorer kopplade till ohälsa. Tobak och matvanor är de faktorer med störst inverkan på ohälsa. Källa: Livsmedelsverket.
Figur 2. Figuren visar vilka matvanor som är kopplade till hälsorisker. Lågt intag av fullkorn och högt intag av rött kött ligger i topp. Källa: Livsmedelsverket.
Livsmedelsverket råd för goda levnadsvanor på en minut är: Att äta grönare, lagom mycket och att röra på sig. Källa: Livsmedelsverket.

Till toppen av sidan