Livsvillkor

Om barnsäkerhet, barn som är adopterade, för tidigt födda, barn som har migrerat, riskerar att fara illa, samt om föräldraskap.

Innehåll

Digitala medier

Det är svårt att ge generella råd om barns skärmtid. Föräldrasamtalen om medievanor måste utgå ifrån förälderns behov och kunskapsnivå.

Till toppen av sidan