Inskolning i förskolan av adopterade barn

ADOPTION

Att lämna tryggheten i hemmet och börja förskolan är ofta ett stort steg. Det bör vara en och samma förskollärare som tar hand om barnets inskolning.

Kan föräldrar lösa att de är hemma med sitt barn under första året är det fördelaktigt. Det tar tid för barnet att känna tillit till sin nya omgivning och att starta förskola för tidigt kan skapa mycket oro för barnet. Däremot kan föräldrar efter en tid hemma gärna besöka olika aktiviteter som t ex öppen förskola där barnet kan leka med andra barn men där föräldrar är med och inte lämnar barnet.

Ett barn som blivit lämnat en eller flera gånger bär med sig minnen av separation och vågar kanske inte lita på att adoptivföräldrarna ska komma tillbaka när de försvinner ur sikte. Detta kan påverka barnets förmåga att känna tillit till andra vuxna. Även barn som är lite äldre kan behöva en särskilt trygg och god relation med en till två vuxna på förskolan för att känna sig trygga när föräldrarna gått (3,13,18).

Fram till nu har barnet mest vistats i sin nya familj och byggt upp en tillit till sina närmaste. Förskollärare kan vara de första utanför familjen som regelbundet och längre stunder kommer att ta hand om barnet. Att lämna tryggheten i hemmet och börja förskolan är ofta ett stort steg. Målet med inskolningen är att barnet och förskollärarna ska skapa en så god kontakt att pedagogerna blir en bra ersättare när föräldrarna inte längre är med på förskolan. Allt för att barnet ska våga känna tillit och trygghet i sin nya omgivning (17).

Inskolningen bör anpassas till hur barnet reagerar på förändringen och kan ta lång tid. Det är viktigt att inte ha bråttom. Det bör vara en och samma förskollärare som tar hand om barnets inskolning och det bästa är att denna person även senare finns nära barnet. Ett hembesök av förskolläraren kan vara ett bra första steg i inskolningen där barnet får sin första kontakt på hemmaplan. Det optimala är om det är en liten grupp på förskolan då det blir färre vuxna och barn att vänja sig vid (3,13,17).

Det är inte säkert att förskolepersonalen har kunskap om och erfarenhet av att skola in adoptivbarn och det kan vara bra att föräldrarna förbereder personalen på förskolan genom att berättar om sitt barn och vad man tror är bra för just för honom eller henne. Det är bra om både föräldrar och förskolepersonal läser igenom det lilla häftet från MIA " ska jag vara här, om adopterade barn i förskolan" (17).

Hur mycket föräldrar vill berätta om sitt adoptivbarns bakgrund och historia är individuellt. Vissa saker kan vara bra att berätta för personalen så de kan förstå varför barnet reagerar kraftigt i vissa situationer och hur personalen då ska agera. Känner föräldrarna att de behöver stöd i att prata med förskolepersonal angående sitt barn så kan BVC-sjuksköterska och BHV-psykolog eller förskolepsykolog stötta och hjälpa till.

Skolstarten är en stor omställning för alla barn och beroende på vid vilken ålder barnet adopterades kan det bli aktuellt med en uppskjuten skolstart (3).

Referenser

Referenser - Adoption

Till toppen av sidan