Motorisk utveckling hos adopterade barn

ADOPTION

Ett nyadopterat barn kan inte förväntas "prestera" åldersadekvat när det gäller motoriska färdigheter. Barnet kommer vanligtvis ikapp inom några månader.

En del barn har funktionsnedsättningar som inte syns och som kan vara svåra att diagnostisera. Barnets tillstånd från de medicinska rapporter från läkarundersökning i ursprungsland kan både vara bättre och sämre än vad som framgår. Rapporten kan vara skriven för många månader sedan och måste förstås utifrån de förutsättningar som gäller i det landet (3,6,13). Barnet kan vara sen i sin motoriska utveckling vid ankomsten, framför allt gäller detta grovmotoriken.

För att göra en korrekt utvecklingsbedömning är det bra om BHV sjuksköterska har så mycket bakgrundsfakta om barnet som möjligt. Det har i många fall inte haft möjlighet till träning och stimulans till att utveckla sin motorik i sin tidigare miljö. Kanske har barnet vistats i en spjälsäng större delen av dygnet utan möjlighet att röra sig fritt på golvet. Det kan också ha varit brist på vuxna eller andra barn som kunnat leka med och stimulera barnet. Ett nyadopterat barn kan således inte förväntas "prestera" åldersadekvat när det gäller motoriska färdigheter. De kommer vanligtvis ikapp inom några månader.

Uppmuntra föräldrarna att ge barnet möjlighet att utveckla sin motorik i lek och vardagliga aktiviteter. Speciella träningsprogram behövs inte.

  • Om barnet inte är ikapp motoriskt efter 6 månader bör det bedömas av läkare, i första hand på BVC.
  • Om avvikelse i tonus eller sidoasymmetri skall barnet bedömas av barnläkare.

I dag kommer fler och fler barn med sjukdomar och/eller funktionshinder. Detta ställer extra stora krav på föräldrar som ska ordna med olika sjukhusbesök och stötta sitt barn. För barnet kan det bli oerhört traumatiskt att först bli adopterad med allt vad det innebär och dessutom besöka och bli undersökt i ovana miljöer på vårdinrättningar. Vissa sjukdomar och eller funktionshinder kan inte vänta – de behöver undersökas och kanske åtgärdas snarast. Andra funktionshinder kan kanske vänta lite för att barnet ska få en chans att vänja sig vid sina nya föräldrar och omgivning (3,6).

Förbered barnet genom att t ex titta i böcker som handlar om att besöka doktorn/sjukhus och lek gärna med "doktorsväskan". För ett något större barn kan det vara till stor hjälp för barnet att boka in en tolk som kan berätta för barnet vad som ska hända vid olika undersökningar.

Referenser

Referenser - Adoption

Till toppen av sidan