Referenser - Adoption

 1. Socialstyrelsen. Föräldraskap genom adoption: Utbildningsmaterial till föräldrautbildningen,.
 2. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF. Att adoptera.
 3. Socialstyrelsen. Adoption Handbok för socialtjänsten,. 2015.
 4. Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete IMS. Internationellt adopterade i Sverige: Vad säger forskningen?. Stockholm: Gothia Förlag; 2007.
 5. Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av allmänna råden (SOSFS 1989:20) om hälsoundersökning av utländska adoptivbarn. Stockholm: Socialstyrelsen
 6. Hanséus K, Lagercrantz H, Lindberg T (red). Barnmedicin. Studentlitteratur; 2012.
 7. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA).
 8. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om pneumokockinfektion. 2015.
 9. Socialstyrelsen & Myndigheten för Internationella adoptionsfrågor. Att vara förälder till ett barn som redan finns. Lindesberg: Bergslagens Grafiska; 2006.
 10. 1177. Mat och näring Barnets mat 1-6-år.
 11. Psykologiguiden. Att adoptera äldre barn.
 12. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF. Det är viktigt att inte ha bråttom.
 13. Socialförvaltningen, Resursteam för barn och ungdom SPIRA. Adoptivbarn och språk. 2014.

Relaterad information

 • Socialstyrelsen. Internationella adoptioner – nya krav på blivande adoptivföräldrar.
 • Socialstyrelsen. Adoption Handbok för socialtjänsten,. 2015.
 • Adoptionscentrum.
 • Höjer D, och Höjer L. Adopterade barn. UR förlag; 2005.
 • Adoptionscentrum. Adoptivbarn & förskolan. 2002.
 • Hägglund G. Adoptivbarn och språk. Rabén och Sjögren; 1979.
 • Lagergren C. Om adoptivbarns språkutveckling.
 • Larsson S. Anknytning i adoptivfamiljens vardag. Vulkan förlag; 2009.
 • Juusela M. Adoption Banden som gör oss till familj. Nordstedt; 2010.
 • Lindblad F. Adoption. Studentlitteratur; 2004.
 • Schiratzki J. Barnrättens grunder. Studentlitteratur; 2002.
Till toppen av sidan