Fysiska och psykiska tecken på sexuella övergrepp

BARN SOM RISKERAR ATT FARA ILLA

Om fysiska och psykiska tecken på sexuella övergrepp.

De flesta barn som utsätts för sexuella övergrepp har inga fysiska tecken på skador eller andra fysiska avvikelser. Fysiska tecken som kan ses i enstaka fall är bland annat:

Återkommande smärta i halsen och svalget

Om ett barn utsätts för upprepade orala övergrepp kan hon eller han uppleva obehag eller smärta i svalget. Det kan även ses rodnad, blödningar eller blåmärken i gommen eller svalget.

Skador i underlivet eller ändtarmsöppningen

Endast ett fåtal barn som varit med om penetrerande sexuella övergrepp har skador som kan upptäckas i samband med en läkarundersökning av könsorganen och ändtarmsöppningen. Det beror att barn läker snabbt, att det ofta går lång tid mellan ett övergrepp och undersökningen, och att övergreppen oftast inte leder till synliga skador. Om du ser något eller barnet berättar något som gör att du misstänker att barnet har utsatts för ett sexuellt övergrepp måste socialtjänsten kontaktas omgående så att barnet kan bli undersökt av en läkare med särskild kompetens. Socialtjänsten eller rättsväsendet ska tillgodose att en sådan undersökning sker.

Greppmärken på lår eller skinkor

Flera ovala blåmärken som ligger i en rad kan vara tecken på ett hårt grepp. I samband med sexuella övergrepp ses ibland greppmärken på låren, särskilt på insidan, eller på skinkorna.

Infektioner i underlivet

Sexuellt överfarbara infektioner i underlivet hos barn före puberteten är mycket ovanliga, men tyder starkt på övergrepp. Symtomen som ses är framförallt smärta i underlivet, särskilt när barnet kissar, och flytning från urinröret. Andra typer av infektioner och tillstånd är vanligare som orsak till sådana symtom. Barnet kan behöva bli undersökt av en läkare. Om du misstänker att barnet far illa ska du kontakta socialtjänsten.

När barn utsätts för sexuella övergrepp kan det leda till psykiska symtom som tar sig olka uttryck. Dessa är sammanfattade i avsnittet Barnets beteende kan vara en varningssignal

 

Till toppen av sidan