Fysiska tecken på att barn mår psykiskt dåligt

BARN SOM RISKERAR ATT FARA ILLA

När barn mår dåligt psykiskt tar det sig ofta uttryck i fysiska symtom. Dessa symtom är inte specifika för utsatthet, men tillsammans med beteendeavvikelser har dessa och andra psykosomatiska symtom ibland sin grund i att barnet far illa.

Dålig viktökning eller viktnedgång

Barnets ätande kan vara en känslig indikator på att barnet mår dåligt. Dålig aptit kan ses hos barn som upplever stress. Viktnedgång utan tydlig anledning till exempel genomgången magsjuka eller annan infektion, glutenintolerans som är under utredning, är särskilt hos förskolebarn, ett alarmerande tecken. När ett barn inte ökar i vikt som förväntat, är det viktigt att vara lyhörd och agera särskilt om barnet dessutom visar andra tecken på missförhållanden. På längre sikt kan även längdtillväxten påverkas negativt vid otillräckligt näringsintag hos barn som far illa.

Kraftig viktökning

Även omåttligt ätande kan vara ett tecken på att ett barn lever under stress.

Återkommande huvudvärk, buksmärtor eller andra symtom

Långvarig stress hos barn är ofta kopplad till upplevelser av smärta någonstans i kroppen. Huvudvärk och buksmärtor är de vanligaste symtomen, men även värk i rygg, leder, muskler, ögon och hals kan vara tecken på missförhållanden. Det är förstås viktigt att barn med sådana symtom får bli undersökt av en läkare. Tillsammans med andra tecken kan smärtsymtom bidra till att misstanke väcks om att barnet far illa.

Till toppen av sidan