Fysiska tecken på försummelse/omsorgssvikt

BARN SOM RISKERAR ATT FARA ILLA

Barn som lever i omsorgssvikt har ofta ett avvikande beteende. Alla tecken på att ett barn försummas är allvarliga och ska föranleda en anmälan till socialtjänsten.

När föräldrar och andra vuxna vårdnadshavare inte har förmåga att ta hand om barnet kan det ta sig olika uttryck. Barn som lever i omsorgssvikt har ofta ett avvikande beteende, men kan även visa kroppsliga tecken på försummelse. Alla tecken på att ett barn försummas är allvarliga och ska föranleda en anmälan till socialtjänsten.

Bristande hygien

Barnet är smutsigt, luktar illa och/eller har ofta smutsiga kläder. Spädbarn och småbarn har blöjor som inte byts tillräckligt ofta.

Opassande klädsel för årstiden

För tunna kläder under kalla årstider, inga regnkläder när det regnar, vinterstövlar på sommaren, barnet går barfota. Om klädseln gör att barnet är obekvämt, skäms, riskerar att få skador eller hindras från att delta i sina normala aktiviteter är det anmärkningsvärt.

Kommer hungriga till förskola/skola

Om barn upprepade gånger visar att de är hungriga när de kommer hemifrån eller säger att de inte har fått något att äta är det alarmerande, särskilt om andra tecken finns på omsorgssvikt.

Växer inte som förväntat eller viktnedgång

Dålig tillväxt eller viktnedgång kan bero på för lite näringsintag eller på sjukdom. Om barnet får i sig för lite näring kan det även bero på att barnet matas fel, inte får tillräckligt med mat hemma, eller äter för lite av andra anledningar

Läs i Rikshandboken: Fysiska symtom och tecken på att ett barn mår dåligt och Bedömning av barns tillväxt

Dålig tandstatus

Utbredd karies (hål i tänderna) är ovanligt hos barn med normal munhygien, och kan vara ett känsligt tecken på omsorgssvikt. Om du ser att ett barn har problem med tänderna eller tandköttet som föräldrarna trots påpekande inte har åtgärdat är det viktigt att överväga kontakt med socialtjänsten för diskussion och eventuell anmälan.

Medicinska behov som inte blivit tillgodosedda

Barn har rätt till en god hälsa. Om barn inte får vård eller behandling när de är sjuka, har kroniska besvär eller blivit skadade är det alarmerande. Det är inte ovanligt med dåligt behandlad astma eller eksem, hudinfektioner till exempel svinkoppor som inte behandlas eller att barnet kommer till förskola/skola trots feber eller andra tydliga sjukdomssymtom.

Försämring i samband med semester, skollov mm

Om barnet har vuxit sämre, gått bakåt i sin utveckling eller har beteendemässiga tecken på att det mår dåligt efter att ha varit borta länge från förskolan, t ex på sommaren och vid jul-nyår kan det vara ett viktigt tecken att barnet far illa.

Till toppen av sidan